Debatt

Kort sagt

  • Debattredaksjonen
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ønsker vi virkelig fri abort til uke 18 eller 22?

Som mor til fire og borger av et demokrati tuftet på kristne og humanistiske verdier undrer jeg meg over at radikale forslag til å utvide abortgrensen møtes med null interesse i valgkampen. Arbeiderpartiet, MDG og Venstre går til valg på fri abort til uke 18. Rødt og SV går enda lenger og vil ha fri abort helt til uke 22.

Konsekvensen av fri abort nær halvveis ut i svangerskapet betyr et ytterligere svekket rettsvern for fosteret, mer sortering i svangerskapet og en lov som utfordrer levedyktighetsgrensen. Et fosters hjerte slår fra uke seks, og det er fullt utviklet lenge før de abortgrenser disse partiene snakker om.

Dette gjelder ikke «kvinnens kropp», men den vergeløse ufødtes rettsvern.

En fersk undersøkelse fra Jordmorforbundet viser at nesten halvparten av jordmødrene vil reservere seg hvis grensen blir satt ved 22 uker.

Forbundets leder viser til at jordmødre flere ganger har varslet om krevende situasjoner. De forteller om tilsynelatende friske barn som hadde hjerte som slo mellom 45 og 90 minutter før det stoppet. Etter dette ble øvre grense for abort endret.

Et foster i uke 18 av svangerskapet er 18 cm. langt , veier 220 gram og har nå utviklet sitt eget spesielle fingeravtrykk. Også på dette tidspunktet forteller helsepersonell om barn som lever når de blir født, og må holdes i armene til livet ebber ut.

I uke 22 er fosteret nesten dobbelt så stort. Barn ned mot 21 uker er flere ganger blitt reddet andre steder i verden, så med dette forslaget krysses grensen for når man kan redde for tidlig fødte barn.

I 2012 varslet helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen tiltak etter at forskere slo alarm om at det ble tatt abort på jentefostre blant norske statsborgere. I dag er det forbudt å opplyse om kjønn før uke 12. Med en høyere abortgrense vil vi åpne for kjønnsselektiv abort også i Norge. Det vil heller ikke være noen buffer mot sortering på barn med Downs syndrom eller mindre alvorlige diagnoser og utviklingsavvik.

Velgere som ikke ønsker denne utviklingen, bør vise det.

Janne Haaland Matlary, Oslo

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Abort