Debatt

Her er noen av de sikre og usikre følgene av 2 graders global oppvarming

 • Svein Tveitdal
  Tidligere direktør, FNs miljøprogram
 • Helge Drange
  Professor, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret
 • Thomas Cottis
  Høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap, Høyskolen i Innlandet
En delegat ser på en skjerm under klimatoppmøtet Cop26 i Glasgow, Skottland.

Alt som er sikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, blir svært mye verre ved 3 grader.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klimatoppmøtet i Glasgow er i gang. Å stabilisere global oppvarming på 2 grader er mulig, men det som landene har lovet til nå, vil øke temperaturen med nesten 3 grader, ifølge FN.

Da er det nyttig å vite hva 2 og 3 graders global oppvarming vil gi av konsekvenser.

2 graders global oppvarming er ansett for å være terskelen mellom farlige og ekstremt farlige klimaendringer for natur og mennesker.

Her er noen av de viktigste sikre konsekvensene av 2 graders global oppvarming:

 • Det blir problematisk mye mer ekstremvær og hetebølger i alle land.
 • Allerede tørre områder får mye mer problemer med tørke. Allerede våte områder får enda mer regn.
 • Det blir mer jordras, flom og skogbranner i de fleste land.
 • Havstigningen blir på 0,5-1 meter pr. århundre, opp mot 6 meter.
 • Hvis dagens produksjonsformer og kosthold videreføres, vil verdens matproduksjon bli redusert med rundt 20 prosent. Vi er mellom ni og ti milliarder mennesker i 2050. Selv med redusert matsvinn blir det for lite mat til veldig mange.
 • Det blir svært vanskelig å produsere mat og leve i store deler av tropiske land: Fra Mexico til Chile, fra Egypt til Sør-Afrika, og fra India til Nord-Australia.
 • I områdene sør og nord for tropene, slik som Sør-Europa, sør i USA og Kina, blir det periodevis ubehagelig på grunn av hete og tørke. Den eneste måten å sikre nok mat til ni milliarder mennesker på er å endre kostholdet til mer plantemat og mindre kjøtt.

Hvor mange vil dø?

Det som er usikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, er hva som skjer med mennesker og land i tropene.

Hvor mange vil dø? Hvor mange hundre millioner klimaflyktninger blir det ved 2 graders global oppvarming? Får vi mange destabiliserte stater?

Vil landene i nord, de med de beste livsbetingelsene, dele sine gode landområder med andre, eller vil de stenge sine grenser?

Vil ledere i tropiske land godta at millioner av deres innbyggere dør eller får svært miserable liv, eller vil de forsøke å presse rike land i nord med terror eller krig?

Det er også usikkert hva mennesker i land som Spania, Hellas eller andre land i det subtropiske beltet kommer til å gjøre når det drar seg til med mye mer varme, tørke, skogbranner og hetebølger. Hvor mange vil prøve å tilpasse seg, og hvor mange vil flytte nordover?

Betydelige problemer for alle

En annen usikkerhet ved 2 graders global oppvarming er om de store naturlige tilbakekoblingsmekanismene kommer i gang for fullt med ekstra utslipp og varmepådriv, eller om de fortsatt holder seg i ro.

Det er skremmende at én av disse store tilbakekoblingene, nemlig økt oppvarming av hav og atmosfære på grunn av mindre havis i Arktis og Antarktis, er i gang allerede.

Forurensing og nedbygging av natur må stanse

Norske og finske klimaforskere har vist at den reduserte mengden havis i nord og sør har gitt et økt varmepådriv tilsvarende alle utslipp av klimagasser fra EU.

Med 2 graders global oppvarming får alle mennesker i alle land betydelige problemer. Dersom vi klarer å holde fred med hverandre og dele på mat og fortsatt gode landområder, da kan 9 milliarder mennesker leve et greit liv.

Dette forutsetter selvfølgelig også at alle land klarer å ta godt nok vare på naturen. Forurensing og nedbygging av natur må stanse, og store beitearealer må tilbakeføres til natur og skog.

Risiko for 3 graders oppvarming

Hvis vi mennesker ikke har klart å kutte utslippene jevnt hvert år fra nå, er det betydelig risiko for at temperaturen stiger videre til 3 graders global oppvarming.

3 graders global oppvarming kan vi da få før år 2100. Alt som er sikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, blir svært mye verre ved 3 grader.

Summen av de sikre konsekvensene gir oss følgende oppsummering om 3-gradersverdenen: Det bor svært få mennesker i tropiske land, og det vil være vanskelig å bo og livnære seg i store deler av Sør-Europa, det sørlige USA, Midtøsten, Kina og Australia. Og de store tilbakekoblingsmekanismene er i full gang:

 • Tining av metanhydrater og tundra i nord gir store og ustoppelige utslipp av metan og karbondioksid.
 • Naturen slipper fra seg mer karbondioksid enn den binder.
 • Store landområder og hav som før var dekket av reflekterende is og snø, gir nå økt oppvarming.
 • Den økte temperaturen har gitt mye mer av klimagassen vanndamp i atmosfæren.

Det blir da vanskelig å hindre videre temperaturøkning på kloden selv om menneskenes utslipp av klimagasser er på 0.

I en 3-graders verden skal det mye til at menneskene som lever da, klarer å dele på ressurser og leve i fred med hverandre, på de relativt små områdene i verden som har brukbare livsbetingelser: Det nordlige USA, Alaska, Canada, Nord-Europa, Norden, Russland, de sørligste delene av Sør-Amerika og Australia, samt New Zealand.

Det er mulig å stanse

Oppsummert: Å stanse global oppvarming på to grader er mulig. Vi berger da et vanskelig, men levelig klima for alle mennesker – forutsatt av vi klarer å leve i fred og dele på mat og ressurser.

Får vi 3 graders global oppvarming, vil antall mennesker i verden bli betydelig lavere enn i dag. Livsbetingelsene for dem som er igjen, vil være svært begrenset.


Les mer om

 1. Klima
 2. Global oppvarming
 3. Klimatoppmøtet COP26