Barnløshet er et høyst levende tabu. Det er synd at «Made in Oslo» ikke gir et mer realistisk bilde.

  • Cecilie Hoxmark
Barnløshet kan få frem det verste i oss. Likevel fremstår hovedpersonen i «Made in Oslo» Elin lite troverdig, skriver debattanten. Elin spilles av Pia Tjelta (bildet).

TV-serien kunne gitt mer forståelse, åpenhet og empati for det stadig voksende antall barnløse. Dessverre forblir den bare fiksjon.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi trenger ikke fiksjon, men et realistisk drama som tør å ta tak i et høyst levende tabu og påkjenninger ved assistert befruktning. Barnløshet utfordrer relasjoner, identitet og meningen med livet. Det er et drama i seg selv som overgår fiksjon.

Ett av seks par sliter med å få barn

Jeg har selv kjent på ufrivillig barnløshet, og jeg er ikke alene. Ett av seks par sliter med å få barn. En årsak er at vi venter lenger før vi forsøker å få barn. Vi prioriterer lang utdannelse og karriereløp. Derfor startet jeg kampanjen Prosjekt åpenhet om barnløshet.

Jeg setter pris på at Viaplay viser en serie om assistert befruktning og barnløshet. Samtidig utnytter serieskaperne en kommersiell mulighet fordi de vet at denne problematikken berører flere og flere.

Det er første gang det er blitt laget en serie om barnløshet. Da er det synd at det er så mange livsinngripende konsekvenser som ikke blir belyst: tabu, skam og ensomhet.

Barnløshet er en kilde til utenforskap

Forskning viser at barnløshet rokker ved meningen med livet. Det er en kilde til utenforskap og vonde følelser. Det rører ved noe eksistensielt.

Selv tenkte jeg på hvilken plass jeg ville få i et samfunn hvor vellykkethet, sosiale relasjoner og samfunnsstrukturer er basert på det å få barn. Dette kunne vært høydepunkter i dramaserien.

Det føles ensomt og avvisende når de rundt deg prioriterer andre med barn og ikke deg

«Når skal dere få barn?» ville vært en naturlig replikk i et realistisk drama. Det er et vanlig spørsmål i sosiale sammenhenger som viser at å føde barn, oppfattes som så viktig og forventet.

«Vil du gå ifra meg hvis vi ikke får barn sammen?» ville vært en annen replikk.

Vi tar på oss skyld. Vi er redde for å bli forlatt. Det er vanlig å unngå sosiale settinger med barn. Det gjør for vondt at andre ikke erkjenner din sorg.

Det føles også ensomt og avvisende når de rundt deg prioriterer andre med barn og ikke deg.

Utenforskap er vår største frykt. Dette kunne ha blitt svært gripende scener når hovedpersonen må slite med sin sorg og samtidig føle at andre snur ryggen til.

Lite troverdig hovedperson

Barnløshet kan få frem det verste i oss. Det er også noe som kommer frem i serien. Likevel fremstår hovedpersonen Elin lite troverdig. I stedet for å spille rollen fullt ut hvor barnløshet aldri tar fri, veksler hovedpersonen for lett mellom sin besettelse og samtidig være glad og oppofrende på vegne av andre som har fått barn.

I et realistisk drama kunne de samme replikkene bli sagt, men det burde gjenspeilet virkeligheten og fått med at følelser som sinne, misunnelse og sjalusi er dekket over.

Samtaler om andres lykke over å bli gravide vekker dessverre ikke glede, men følelsen av mislykkethet.

Hovedrolleinnehaveren står i en eksistensiell krise. Men dette kommer ikke frem fordi det er så mange viktige konsekvenser av barnløshet som ikke blir belyst.

En mer realistisk serie kunne gitt mer forståelse, åpenhet og empati for det stadig voksende antall barnløse. Dessverre blir «Made in Oslo» bare en fiksjon.