Debatt

Miljødirektoratet: Gruvedriften er grundig utredet

 • Ellen Hambro

Med de strenge vilkårene vi anbefalte – hindre partikkelspredning, grenseverdier, avbruddskriterier og krav til miljøovervåking – vurderte vi miljøeffektene til å være akseptable og verdiskapningen som stor, skriver artikkelforfatteren. Foto: Haraldsen, Willy

Landdeponi vil også gi omfattende miljøkonsekvenser og være betydelig mer kostnads- og energikrevende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klima— og miljødepartementet ga tillatelse til Nordic Minings søknad om gruvedrift i Engebøfjellet, med sjødeponi i Førdefjorden. Departementet ba Miljødirektoratet i forkant om en helhetlig vurdering.

Etter en samlet gjennomgang av fordeler og ulemper, anbefalte vi tillatelse med strenge vilkår. I Aftenposten 11. juni spør Mads Greaker og Michael Hoel om vi gjorde det på sviktende grunnlag.

Miljøkonsekvenser ved landdeponi

Vi anbefalte sjødeponering, blant annet fordi det ikke er landløsninger som er bedre for miljøet.

afp000877984.jpg

Landdeponi vil også gi omfattende miljøkonsekvenser og være betydelig mer kostnads— og energikrevende. Greaker og Hoel spør om vurderingen av de økonomiske beregningene av fremtidige inntekter av gruvedriften var god nok.

Vi vektla bedriftens egne vurderinger og gikk nøye gjennom deres metodikk og forutsetninger. De samfunnsøkonomiske beregningene utførte Sintef og vi.

Strenge vilkår

Miljøkonsekvensene er grundig beskrevet i vår anbefaling. Enkelte av miljøeffektene kunne i teorien vært verdsatt, det vil si omregnet til tap for samfunnet i kroner og øre. For eksempel finnes det metoder for å verdsette fiske, fiskeoppdrett og rekreasjon.

Vår vurdering er at disse samfunnsverdiene påvirkes i liten grad av gruvedriften. Derfor er verdien av disse effektene ikke stor.

Med de strenge vilkårene vi anbefalte – hindre partikkelspredning, grenseverdier, avbruddskriterier og krav til miljøovervåking – vurderte vi miljøeffektene til å være akseptable og verdiskapningen som stor.

Greaker og Hoel mener det ikke kan utelukkes at sjødeponering skader omdømmet til norsk fiskeeksport. Eventuelle omdømmetap basert på feilaktige antagelser om effekter av tiltak faller utenfor rammene av vår kunnskapsbaserte behandling av søknader etter forurensningsloven.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

 1. Les også

  Fire punkter som kan stanse gruvedumpingen

 2. Les også

  Europas liberale fordømmer gruvedeponi i Førdefjorden

 3. Les også

  Monstermassene

 4. Les også

  Dumpingen av sjømatnæringen

 5. Les også

  Politisk gruveslam

 6. Les også

  Naturvernforbundet: Ber EØS-vaktbikkje om hjelp til å stoppe gruvedumping i Førdefjorden

 7. Les også

  Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi - kraftige reaksjoner fra miljøvernere

Les mer om

 1. Debatt
 2. Miljø