Det er kunnskapsløst å legge ned ABC-klinikken

Nedleggelsen av ABC-klinikken viser en manglende forståelse av hvilken betydning en fødsel har i menneskenes liv, skriver debattantene. Bildet viser et føderom på Ullevål sykehus.

Det fremstår som uforståelig å legge ned et tilbud som tilbyr kontinuitet og personlig omsorg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Se navn på alle debattantene nederst i artikkelen

På kvinnedagen 8. mars kunne vi høre administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Bjørn Atle Bjørnbeth i Dagsnytt 18 begrunne nedleggelsen av ABC-klinikken. De ønsker å bruke ressursene slik for å gi et bedre tilbud til alle fødende i Oslo.

Han påsto at ressursbruken ved ABC-klinikken og til de vel 500 som føder der, er høy i forhold til det som brukes på de øvrige 9000 fødende ved OUS.

Kvinner er mer fornøyde

Vi har ikke sett noen økonomisk analyse som tilsier at denne typen fødselsomsorg er mer ressurskrevende. En studie fra en norsk kvinneklinikk viste at det var færre kostnader ved fødsel i lavrisikoenhet sammenlignet med «vanlig» enhet.

Samtidig var kvinnene mer fornøyde med denne typen omsorg.

Når friske fødende får samme type omsorg som gis på ABC-klinikken, fører det til lavere bruk av smertelindring og bruk av medisiner for å fremskynde fødselsforløpet. Det viser både nasjonal og internasjonal forskning.

Det fører også til færre operative inngrep i forbindelse med fødselen. Kvinnene og jordmødrene blir mer fornøyde.

Ledelsen ved fødeavdelingen ved OUS forsetter å hevde at ABC skal bli en mer integrert del av fødselsomsorgen ved det nye sykehuset. De hevder at enda flere kvinner kan føde naturlig i nye OUS.

Manglende forståelse

Nedleggelsen, begrunnelsen og beskrivelsen av det «nye fødetilbudet» som OUS skal tilby, viser en manglende forståelse av hvilken betydning en fødsel har i menneskers liv.

Det tas heller ikke hensyn til den omfattende kunnskapen om hva som gir det beste tilbudet for å møte brukernes behov i svangerskap, fødsel- og barselomsorgen.

ABC tilbyr en modell som kjennetegnes ved at det er jordmor som koordinerer tilbudet og er primærkontakt. Hele forløpet er sammenhengende ved at kvinnene møter de samme personene hele veien. De får konsistent informasjon og oppfølging.

Å fremme naturlig fødsel og gi kvinnen tid og rom til fødselsarbeidet er selve kjernen i ABC-klinikkens modell. Denne filosofien er ikke ledende i store og spesialiserte avdelinger hvor risikofokuset, er det rådende.

Kvinner ønsker mer enn medisinsk sikkerhet

Det er vanskeligere for jordmødre å utøve faget på samme måte i slike avdelinger som i jordmorstyrte enheter. Det viser forskning. En ny studie viser at kvinner i Norge ønsker mer enn medisinsk sikkerhet.

De vil ha en helhetlig, personlig og respektfull omsorg. De ønsker kontinuitet, følelsesmessig trygghet og et familiefokus. OUS vil legge ned et tilbud som tilbyr alt dette. Det fremstår som uforståelig.

Vanlige fødselsavdelinger har et mer risikofokusert syn på svangerskap og fødsel. Kontinuiteten er blant annet fjernet. Det vil ikke være mulig å drive den typen fødselshjelp som ABC-klinikken gir, i en vanlig avdeling.

Svangerskap og fødsel er normale livshendelser

Fremtidens helsetjeneste må legge vekt på at svangerskap og fødsel er normale prosesser og livshendelser. Forberedelse, informasjon og familien er viktig.

Ro, trygghet og nær og god relasjon til fødselshjelperen fremmer produksjon av fødselshormoner. Det bidrar til normale fødselsforløp og gode fødselsopplevelser.

I stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» fra 2009 ble det lagt politiske føringer for en slik sammenhengende svangerskap, fødsel og barselomsorg. Det var en kunnskapsbasert politisk visjon.

Hvorfor lar det seg ikke gjennomføre i praksis? Nå skal ABC-klinikken legges ned. Det til tross for at Ullevål er den eneste kvinneklinikken i Norge som faktisk leverer det stortingsmeldingen har lagt opp til.

Lena Henriksen, jordmor og professor ved OsloMet

Anne Kaasen, jordmor og professor ved OsloMet

Ellen Blix, jordmor og professor ved OsloMet

Carina Vedeler jordmor og PhD stipendiat ved OsloMet

Tine Schauer Eri, jordmor og førsteamanuensis ved OsloMet

Berit Mortensen, jordmor og førsteamanuensis ved OsloMet


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.