Kort sagt, lørdag 23. oktober

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Nye sykehusbygg. Drapet på Mortensrud. Kulturlivet. Kongsberg. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslo trenger en god plan for nye sykehusbygg

Aftenposten skriver på lederplass 15. oktober at «Oslo trenger nye sykehusbygg». Det er vi enige i, men der stopper også enigheten.

Å hevde at Gaustad-alternativet har en klar fordel fordi det finnes en plan, er for lettvint. Avisen burde vise evne til større refleksjon rundt planen, spesielt da fagmiljø, organisasjoner og lokale politikere mener den ikke lar seg realisere.

Å inkludere Ullevålstomten vil gi bedre pasientbehandling og økonomi for sykehuset, mindre arealutfordringer og fremtidige utvidelsesmuligheter, for å nevne noen av de gode argumentene. Forskjellen i avstand til forskningsmiljøene på Gaustad-jordene er marginal og ikke avgjørende for tomtevalg eller samarbeid.

Det haster med nye sykehusbygg, men ikke så mye at vi aksepterer planer som ikke har plass til aktiviteten sykehuset er pålagt å drive i fremtiden. En beslutning om å gå videre med planen er ikke tatt. Reguleringsmyndighetene har innvendinger som det ikke er sikkert at innfris. Den økonomiske bærekraften er ikke endelig påvist. Vesentlige mangler er påpekt. Hvorvidt planen er god, burde pirre enhver journalists kritiske blikk.

Anne Marit Wang Førland, foretakstillitsvalgt Oslo universitetssykehus, Legeforeningen

Erik Høiskar, vara foretakstillitsvalgt Oslo universitetssykehus, Legeforeningen


Vi behøver fast tilstedeværelse av politi. Hva må vi gjøre?

En ung mann ble drept på Mortensrud. Familien er i sorg, og vi sørger med dem. Mange unge er redde. De kjenner sorg og sinne over at det kunne skje igjen. Det er kort tid siden drapet på Prinsdal. Hvem er neste?

Bydelsutvalgets muligheter til å handle er begrenset. Bydelens ansvar er forebygging. Kanskje kunne vi gjort mer, men uansett hva vi beslutter, vil det ikke være nok. Vi har ikke vedtaksmyndighet, og vi har ikke økonomi.

Unge voksne trenger arbeid og et fremtidshåp som overvinner levekårsforskjeller. Vi takker de frivillige, men vi kan ikke belage oss på frivillighet som eneste løsning.

Kommune og stat, bydel, byråd, politi og Nav må samkjøres for å finne løsninger på utfordringer som har utviklet seg gjennom mange år. Bydelens innbyggere trenger ro, stabilitet og trygghet.

Derfor er det første behovet vi peker på, fast tilstedeværelse av politi og en reetablering av en politipost i bydelen. Hva må vi gjøre for å bli hørt?

Politisk redaktør Kjetil Alstadheim skriver i Aftenposten 14. oktober om dem som ble glemt i Hurdal. Vi får se om det var oss.

Et liv er et liv. Vi har ikke flere å miste.

Ola B. Mannsåker, leder av bydelsutvalget, Søndre Nordstrand (Ap)

Knut Elvatun, gruppeleder (Ap)

Erlend Tynning Larsen, gruppeleder (SV)

Talat Butt, gruppeleder (H)

Hakim Nyumah, gruppeleder (Frp)

Per-Anders Hansen, gruppeleder (MDG)

Trude Koksvik Nilsen, gruppeleder (R)


Nå er det kulturarbeiderens tur

Gratulerer, Anette Trettebergstuen! Som kultur- og likestillingsminister har du viktige oppgaver foran deg. I regjeringsplattformen står det at kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1 prosent. Det står også at vi skal ha en kultur å leve av og for.

I ordet «av» ligger det en ambisjon om flere og tryggere arbeidsplasser. Koronapandemien ga kulturlivet en alvorlig knekk. Selv etter gjenåpningen vil situasjonen for mange kulturarbeidere være vanskelig. Derfor setter vi pris på denne ambisjonen.

Mange har sitt levebrød i kulturnæringen. Det er ikke bare de som står på scenen eller lager kunsten. Det er også hele apparatet som er i sving under planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. I tillegg har mange kulturaktiviteter ringvirkninger utover egen bransje.

Ta Oslo Spektrum som eksempel, som hadde nesten 400.000 besøkende i 2019. Mange av disse bodde på hotell, benyttet transporttjenester, handlet i butikkene og besøkte restaurantene i byen.

Kulturen gir samfunnet så mye! I Norge har vi titusenvis av kulturarbeidere som lever for å produsere et mangfold av uttrykk og ytringer. De gir oss gode opplevelser og noe å leve for. Det er viktig at kultursektoren får frihet og gode betingelser til å fortsette med dette.

I tillegg håper vi at kulturens betydning for økonomien anerkjennes, og at innsatsen for vekst i næringen styrkes slik at flere kan leve av kulturen.

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør, Stiftelsen Norges Varemesse

Per-Ole Moen, daglig leder, Oslo Spektrum


Pletten mot bedre vitende

Kommentator Christina Pletten velger å misforstå og forvrenge et Facebook-innlegg fra meg (Aftenposten 20. oktober). Hun velger å kalle mine helt ordinære spørsmål for «en hissig kommentar» og gjengir så kun litt av innlegget og ikke hele.

Da politiet orienterte på en TV-sendt pressekonferanse om at de hadde tatt gjerningsmannen på Kongsberg, ville de ikke si noe om personen.

På Facebook etterlyste jeg flere opplysninger fra politiet om gjerningsmannens bakgrunn og spurte blant annet: «Er han etnisk norsk eller av utenlandsk opprinnelse?»

Basert på erfaringer fra tidligere hendelser synes jeg det var viktig med mer kunnskap om gjerningsmannen for å stoppe ryktespredning på sosiale medier som kunne virke stigmatiserende for noen.

Pletten skriver selv om slike hendelser, særlig en som gjaldt Stephen Paddock i USA, som begikk massemord. Blant annet skriver hun dette om når nyheten spres: «Kulturkrigerne kaster seg over tastaturet. I forskjellige nettfora sprer de rykter og slenger om seg med anklager.» «Noen hevdet at det var islamistisk terror. Andre var sikre på at det var en høyreekstremist som sto bak.»

Hadde politiet raskt opplyst at gjerningsmannen var skandinav, halvt norsk og halvt dansk, ville ikke noen andre grupper vært hengt ut i sosiale medier som muligens ansvarlige.

Pletten skriver selv at «Ulne ’fakta’ og påstander sauses lynkjapt sammen i sosiale medier» etter dystre hendelser. Det var nettopp dét jeg ønsket at politiet skulle stoppet ved å gi opplysninger om gjerningsmannens bakgrunn.

Hadde Pletten ventet litt med sin ondsinnede og mobbende kommentar, ville hun sett min forklaring både på Facebook og i intervju på «God Morgen Norge» på TV 2, men Aftenposten lar sjelden en anledning til å skjelle meg ut gå fra seg. Trist for Aftenposten!

Carl I. Hagen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet