Det er all grunn til å rette et kritisk blikk mot barns situasjon i Tyrkia | Cecilia Dinardi

Tyrkia er dessverre ikke alene om denne negative og skremmende utviklingen vedrørende brudd på barns rettigheter, skriver artikkelforfatteren.

Vi trenger å få på plass internasjonale retningslinjer som kan sikre en høyere seksuell lavalder i alle land i verden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De siste dagene har Tyrkia fått mye oppmerksomhet etter avgjørelsen som ble truffet i juli og som åpnet for å sette til side en bestemmelse som gjør det straffbart med alle former for sex med barn under 15 år.

Urovekkende utvikling

Det er all grunn til å rette et kritisk blikk mot barns situasjon i Tyrkia.

For dette handler ikke bare om de skremmende signalene som avgjørelsen fra juli sender.

Dette handler ikke bare om faren for at flere barn kan risikere å bli utsatt for seksuelle overgrep med loven i ryggen.

Dette handler også om den urovekkende utviklingen som har funnet sted i Tyrkia gjennom flere år og det systematiske bruddet på rettighetene til mange barn.

40 prosent av alle ekteskap var med barn

Allerede i 2011 kom Human Rights Watch med en rapport om situasjonen til kvinner og barn i Tyrkia.

Det ble avdekket at et stort antall kvinner og jenter ble utsatt for brutal og langvarig vold og voldtekter fra sine ektefeller.

I 2013 foretok Universitet i Gaziantep en landsomfattende undersøkelse i Tyrkia som avdekket at 40 prosent av alle ekteskap i Tyrkia var ekteskap med barn, og at hele 82 prosent av barna som hadde blitt giftet bort, ikke kunne lese og skrive.

Cecilia Dinardi.

I 2014 kunne innenriksministeren i Tyrkia opplyse om at det i løpet av de siste tre årene hadde funnet sted 134.629 ekteskap med 5763 guttebarn og 128.866 jentebarn.

Tyrkia er dessverre ikke alene om dette

Så ja, bekymringen rundt situasjonen til kvinner og barn i Tyrkia strekker seg lenger bak i tid enn til juli-avgjørelsen.

Og det mest bekymringsverdige er at Tyrkia ikke viser tegn til vilje eller evne til å gjøre noe med denne utviklingen.

Avgjørelsen fra forfatningsdomstolen viser snarere det motsatte.

Tyrkia er dessverre ikke alene om denne negative og skremmende utviklingen vedrørende brudd på barns rettigheter.

Det finnes dessverre flere land rundt om i verden med en altfor dårlig beskyttelse og ivaretagelse av barns rettigheter.

Lavalderen skal beskytte barn

Den seksuelle lavalderen skal kunne bidra til å beskytte barn mot vold og overgrep.

Det finnes dessverre flere land rundt om i verden med en altfor dårlig beskyttelse og ivaretagelse av barns rettigheter

Den varierer fra land til land, men det vanligste i de fleste land er 16 år.

I Egypt og enkelte stater i USA er den 18 år, i Nord-Irland og Namibia 17 år, i Sverige 15 år, Canada 14 år, Korea 13 år, i Angola, Filippinene og Mexico 12 år.

En lav seksuell lavalder og en dårlig håndhevelse av regler bidrar også til brudd på barns rettigheter og til mørketall.

Landene med høyest andel barneekteskap

Ifølge statistikk fra FN er Nigeria, Tsjad, Malawi, Bangladesh og India de landene i verden med høyest andel barneekteskap.

I India er det rapportert at 47 prosent av jentene som giftet seg, var mindreårige.

I Bangladesh er en tredjedel av kvinner mellom 20–24 blitt gift før fylte 15 år.

Ifølge statistikk fra Malawi er det anslått at halvparten av jentene i landet blir gift før fylte 18 år.

I Tsjad er det anslått at rundt tre av fem barn blir giftet bort før fylte 18 år.

Nigeria er landet med høyeste andel barneekteskap i verden; en av tre jenter blir giftet bort før fylte 15 år, og 75 prosent av kvinner mellom 20–24 blir gift før fylte 18 år.

De fratas retten til liv og utvikling

Barn som seksualiseres, som giftes bort og som defineres som voksne individer fratas retten til liv og utvikling, til god omsorg og til å bli beskyttet mot vold og overgrep.

Barn som giftes bort blir tatt ut av skolen og fratatt retten til skole og utdanning.

Barn som seksualiseres, som giftes bort og som defineres som voksne individer fratas retten til liv og utvikling

De utsettes for ekteskapelig voldtekt, overgrep og vold i flere år.

De påføres betydelige helseskader grunnet sex i altfor ung alder og fødsler mens de selv fortsatt er barn.

De tvinges til omfattende barnearbeid gjennom hele oppveksten.

Vi trenger internasjonale retningslinjer

Det er på tide å skjerpe samarbeidet land imellom og løfte frem betydningen av skadene barn risikerer å bli påført ved å senke den seksuelle lavalderen.

Vi trenger å få på plass internasjonale retningslinjer som kan sikre en høyere seksuell lavalder i alle land i verden

Vi trenger å få på plass internasjonale retningslinjer som kan sikre en høyere seksuell lavalder i alle land i verden og som kan sikre beskyttelsen av barn og deres rett til liv og utvikling, og til beskyttelse mot vold og overgrep.

Kanskje det er på tide at vi taler om barns rett til å få være barn.


På Twitter: @ceciliadinardi

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.