Kort sagt, torsdag 12. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sakprosaens kår. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

La oss stå sammen, Kriznik

I forrige uke signerte over 40 sakprosaforfattere et opprop som gjorde oppmerksom på at sakprosaen systematisk har dårligere kår enn skjønnlitteraturen.

Innkjøpsordningen for sakprosa er så underfinansiert at bare halvparten av bøkene som blir vurdert som gode nok av Kulturrådet, blir kjøpt inn til bibliotekene. Sakprosaforfattere tilgodeses med vesentlig færre statlige arbeidsstipend enn de skjønnlitterære. Vi får 25 prosent mindre royalty pr. solgte bok.

Vi hadde håpet på svar fra Kulturrådet, stortingspolitikere eller Forleggerforeningen. Overraskelsen var stor da vi i stedet fikk svar fra Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik. Hun beskyldte oss for å være usolidariske og for å lide av «dårlig skjult søskenmisunnelse».

Visst var eksempelet med forfatter A. Andersen fiktivt, men ikke tallene som ligger bak. De er reelle og bunner i de ulike vilkårene for skjønnlitteratur og sakprosa. Kriznik gjør et poeng ut av at medianinntekten for en forfatter er skarve 120.000 kroner, noe vi allerede viser til i oppropet.

Kriznik peker videre på at bare 15 prosent av de faglitterære forfatterne kan sammenlignes med de skjønnlitterære. Oppropet var forfattet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings Frilansutvalg, som representerer nettopp de faglitterære frilanserne.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har flere frilansermedlemmer enn Forfatterforeningen har medlemmer. Ingen av oss ønsker å stjele privilegier fra våre skjønnlitterære kolleger. Tvert imot unner vi dem alt godt. Men vi ønsker like vilkår: Samme royalty fra forlagene, flere statlige arbeidsstipender og samme innkjøp av gode bøker til bibliotekene.

Det er vanskelig å se hvorfor Forfatterforeningen skulle være motstander av dette. Særlig ettersom flere av foreningens medlemmer også skriver sakprosa.

Erika Fatland, Reidar Müller Mari Jonassen, Kristina Quintano, Åsmund Svendsen, Anne Gunn Halvorsen, Frilansutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening