Kort sagt, lørdag 15. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Situasjonen i Colombia. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bekymret for situasjonen i Colombia

Vi er bekymret over det som skjer i Colombia og fordømmer den overdrevne bruken av vold. Det som startet som fredelige demonstrasjoner mot skattereform, har ført til flere titalls døde og flere hundre skadede. Vi støtter oppfordringen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Alle parter må forholde seg rolige, slik at volden ikke eskalerer ytterligere. Det er viktig at alle anklager om overdreven maktbruk blir grundig undersøkt.

Situasjonen kan sees på som en videreføring av demonstrasjonene som startet høsten 2019, hvor et sentralt krav fra demonstrantene var en opptrapping av implementering av fredsavtalen fra 2016 og en bedring av sikkerhetssituasjonen. I tillegg har mange har fått det vanskeligere økonomisk under pandemien.

President Iván Duques initiativ til nasjonal dialog for å løse krisen er et første steg. Men dialogen må føre til konkrete resultater.
I Sikkerhetsrådet har vi tatt opp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere i Colombia. Som tilrettelegger i fredsprosessen og som medlem av Sikkerhetsrådet vil vi fortsette engasjementet for bærekraftig fred i Colombia.

Jens Frølich Holte, statssekretær, Utenriksdepartementet (H)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.