Debatt

Livsmestring i skolen er mer enn yoga og mindfulness

 • Guri Melby
  Guri Melby
  Kunnskaps- og integreringsminister (V)
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Dette er hverken ullent eller mystisk, men heller praktisk og konkret.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Dette er store og aktuelle samfunnsutfordringer elevene nå skal møte og arbeide med i flere ulike fag. Disse tre nye, tverrfaglige temaene skal hjelpe elevene å knytte det faglige innholdet til utfordringer de kan kjenne igjen i livene sine eller i samfunnet rundt seg.

I høst møtte elevene nytt innhold i skolen. Fagfornyelsen, med nye læreplaner i alle fag, er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet for 14 år siden. I læreplanene står det hva elevene skal lære i de ulike fagene.

Men nesten like viktig som hva elevene lærer i norsk, naturfag eller KRLE, er at de lærer å se sammenhenger mellom fagområder, reflekterer over det de lærer og tenker kritisk.

Les også

Mattelærerens tips: Skal du hjelpe barnet ditt med matte, er det særlig én ting du bør tenke på

Ikke yoga og mindfullness

«Tenk å gjøre det dårlig på skolen i livsmestring», skriver Therese Sollien i en kommentar i Aftenposten. Men folkehelse og livsmestring er ikke et eget fag på timeplanen. Det er ikke snakk om mindfulness eller yoga på timeplanen eller at elevene blir målt på om de er nok til stede i øyeblikket.

Livsmestring i skolen handler ikke om at skolen skal sjekke om du mestrer livet. Det handler tvert imot om at skolen er en viktig arena for å ruste elevene for å møte både medgang og motgang, personlige og praktiske utfordringer. Dette er sider ved livet som ingen av oss kommer unna, heller ikke barna våre. Derfor finner vi igjen folkehelse og livsmestring i målene for hva elevene skal lære i de ulike fagene. Dette er hverken ullent eller mystisk, men heller praktisk og konkret.

I matematikk kan livsmestring bety å lære om personlig økonomi og sette opp og vurdere et budsjett. I samfunnsfag kan det være å diskutere grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hva du kan gjøre om noen tråkker over disse grensene. I naturfag skal elevene lære å forstå alle endringene som skjer i kroppen i puberteten. I norsk gir det å lese og diskutere tekster et blikk inn i andres tanker og livssituasjon. I KRLE utforsker elevene eksistensielle spørsmål og diskuterer etiske spørsmål det er dyp uenighet om.

Les også

Vi må våge å oppdra barna våre

Grunnlag for voksenlivet

Sollien antyder at livsmestring vil bli enda et felt hvor de vanskeligstilte barna mislykkes. Hvorfor? Dette er å undervurdere både skolen, lærerne og elevene. En god skolegang er det viktigste samfunnet kan gi barna. Skolen skal bidra til at alle får like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Det er her vi når alle.

På skolen lærer elevene å lese, skrive og regne. Her får de den faglige kunnskapen de trenger for å ha det bra, få seg jobb og delta i samfunnet. Men skolen skal også hjelpe elevene til å utvikle seg til hele mennesker som forstår seg selv, andre og samfunnet rundt seg, slik at de kan ta gode valg i livet.

Jeg tror ikke det er mulig å finne en viktigere arena for å lære å mestre livet enn skolen. Den skal bidra til at barn og unge har det bra her og nå, og den skal legge et godt grunnlag for et godt voksenliv. Dette handler om å gi alle elever like muligheter i livet. Nå legger vi enda bedre til rette for det. Det er på høy tid at livsmestring får en enda mer sentral plass i skolen.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Ingen økning i unges psykiske helseplager. Ingen nyhet?

 2. Det er 100.000 lærere i norsk skole. Hvor mange av dem er drømmelærere?

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Alternativbevegelsen
 3. Undervisning