Debatt

Vil man ha variasjon i bybildet, må nedre Grefsen få beholde sin status som småhusområde | Vigdis Dahlseide

  • Vigdis Dahlseide, Grefsenbeboer
Skal beboerne på Grefsen og andre som er så uheldige å ha en T-bane i nærheten, betale prisen for våre politikeres mantra om knutepunktfortetting og høytflyvende, ideologiske planer om «urban byutvikling»? spør artikkelforfatteren.

Ny uforstand om nedre Grefsen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 10. oktober uttaler Kristin Reichborn-Kjennerud at politikerne må kjempe for en mindre delt by. «Nabolaget på nedre Grefsen vil ikke ha høyhus nær sine villahager selv om T-banen ligger i nærheten».

Det viser at postdoktoren fra Høgskolen i Oslo og Akershus overhodet ikke har forstått hva dette dreier seg om.

Videre fortetting er umulig uten sanering av ca. 260 velholdte hus.

Nedre Grefsen har bebyggelse av høy kvalitet, sterkt fortettet på en respektfull, lovlig måte. Hus som det for mange har tatt et liv å anskaffe/bygge og vedlikeholde.

Vigdis Dahlseide.

I nabolaget er folk, inkludert barna, engstelige og urolige.

Betaler prisen for politikernes mantra om fortetting

Reichborn-Kjennerud tror visst at Oslo blir en mer harmonisk by ved å jage Grefsenbeboere vekk fra sine hjem.

Tror hun de vil flytte inn i høyhus ved Ring 3 for å skape såkalt utjevning av Oslos befolkning?

Skal beboerne på Grefsen og andre som er så uheldige å ha en T-bane i nærheten, betale prisen for våre politikeres mantra om knutepunktfortetting og høytflyvende, ideologiske planer om «urban byutvikling»?

Det er allerede en kraftig utbygging på Storo, for eksempel Grefsen stasjonsby med ruvende høyhus. Vil man ha variasjon i bybildet, må nedre Grefsen få beholde sin status som småhusområde.

Medbestemmelse på et annet plan

Boligbyråd Hanna Marcussen sier at beboere skal få innflytelse over politiske beslutninger og medbestemmelse i gjennomføringen av tiltak som berører dem. I samme åndedrag sier hun at «boligområdene på Grefsen må vike for miljøvennlige løsninger».

Er det miljøvennlig å rive velholdte og også mange nye hus?

Hun nevner «vekt på samarbeid med beboere og andre berørte, for å kartlegge bevaringsverdige kvaliteter og hvordan de kan ivaretas på en god måte i et byplangrep».

Hva mener hun med dette? På Grefsen ble beboerne overhodet ikke informert om at deres hjem i Kommuneplanen var blitt et «transformasjonsområde».

Vi håper «medbestemmelsen» vil ligge på et helt annet plan heretter!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om denne saken? Her er noen forslag:

  • Her startet saken: Villastrøk kan bli til blokker - men det fikk ikke politikerne med seg

Les mer om

  1. Byutvikling