Hva er vår toppidrett verdt? | Seks forbundspresidenter

Bryter Stig-André Berge i aksjon under sommer-OL 2016, der han tok bronsjemedalje.

Vi i kampidrettsforbundene ønsker en debatt om den vedvarende underfinansieringen av toppidretten vår.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Her i Norge liker vi å anse oss selv som en vellykket og ressurssterk idrettsnasjon. Senest under vinter-OL for to år siden florerte det med kronikker og reportasjer om norsk suksess.

Alle som jobber i norsk idrett, soler seg delvis i denne glansen. Men vi i kampidrettsforbundene vet at det også finnes en bakside ved de norske medaljene. Vi ønsker en debatt om den vedvarende underfinansieringen av toppidretten vår. Som særforbund vil vi spørre norske politikere: Hva er våre toppidrettsutøvere egentlig verdt?

Under fattigdomsgrensen

Som flere utspill i mediene den siste tiden understreker, lever mange toppidrettsutøvere med inntekt under fattigdomsgrensen. Vi er klar over at et betydelig ansvar for drift av toppidrett ligger på den enkelte idretts organisasjon, og dette er et ansvar vi ønsker.

Likevel håper vi at det er rom for å drøfte en langvarig skjevfordeling av ressurser innen norsk idrett: Mange utøvere innen sommeridrettene leverer prestasjoner som ikke samsvarer med den økonomiske støtten de mottar via stipender, eller som særforbundene kan skaffe til veie.

Vil Norge toppidrett?

Olympiatoppens toppidrettssjef Tore Øvrebø har ved flere anledninger stilt spørsmålet «Vil Norge toppidrett?».

Øvrebø har også selv vedgått at det fattigste vinteridrettsforbundet har bedre økonomiske rammer til toppidrettsutvikling enn det rikeste sommeridrettsforbundet.

Spørsmålet er om dette er en situasjon hele norsk idrett og norske politikere har et reelt ønske om å endre – også på sikt?

Lider under konkurranseforbudet

Utøverne våre er avhengige av stipendordninger som de kvalifiserer for gjennom resultater fra internasjonale konkurranser. Vi priser oss derfor lykkelige over at våre utøvere har levert, med flere titalls medaljer i internasjonale mesterskap de siste årene. Resultatene har holdt toppidrettssatsingen hos våre særforbund flytende.

Det er også lettere for utøvere å holde seg motivert når de tar medaljer. Da får det heller være at prestasjonene forbigås i stillhet i norske medier, og at bankkontoen står i minus.

Ingen støtteordninger

Situasjonen akkurat nå i koronaperioden er ekstra krevende, både økonomisk og når det gjelder motivasjon. Det finnes ingen støtteordninger for toppidrettsutøvere som følge av koronaepidemien. Og som Arne Jørstad Riise ved Olympiatoppen har påpekt: Ingen andre yrkesgrupper er blitt bombardert i mediene med hvor uviktig det de driver med er akkurat nå.

Vi er derfor glade for den siste tids søkelys på den økonomiske situasjonen for toppidrettsutøvere. Vi håper allikevel at koronasituasjonen ikke bare medfører kortsiktige løsninger for å hjelpe utøvere frem mot OL. De vanskelige økonomiske betingelsene for mange sommeridrettsutøvere har vedvart over tid og må bedres hvis Norge skal produsere medaljekandidater også blant kampidrettene i årene fremover.

Kjell Sivertsen, president, Norges Kampsportforbund

Ørjan Wenberg, president, Norges Bryteforbund

Odd Haktor Slåke, president, Norges Bokseforbund

Bjørnar Sæther, president, Norges Kickboxingforbund

Jørgen Hillestad, president, Norges Judoforbund

Junjie Cao, president, Norges Fekteforbund

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.