Hvem tør skrive for tidsskriftet Prosa når redaktøren slakter sine anmeldere? | Svendsen og Figueiredo

  • Ivo de Figueiredo
    Forfatter og kritiker
  • Åsmund Svendsen
    Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda
For oss som ikke har tilgang til Røsviks hode, virker det mer som om kvaliteten på Hems tekst har endret seg i takt med redaktørens hurtig skiftende ideologiske standpunkter, skriver innleggsforfatterne.

Prosa-redaktørens troverdighet står på spill.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Merete Røsviks refusjon av Per Hems anmeldelse av Halvor Foslis bok i Prosa viser hvor galt det kan gå når en redaktør utøver makt, uten tanke om hva maktutøvelse er.

En redaktør står selvsagt fritt til å velge hvilke bøker hun vil ha omtalt i sitt tidsskrift. Men Røsvik hadde altså bestilt og antatt Hems anmeldelse, inntil hun fikk en Paulus-omvendelse og kom til at Fosslis innvandringskritiske bok ikke bør få oppmerksomhet i hennes spalter.

Angrep på anmelders integritet

Vi er kritiske til den slags «scenenekt», men registrerer at det som kunne ha blitt en renhårig debatt om Prosas praksis, er blitt forkludret av redaktørens utidige angrep på sin egen anmelder.

Man kan saktens hevde at Hem ba om bråk da han uttalte seg om refusjonen til Dag og Tid 3. juli. Men hans anliggende var prinsipielt: Han mener refusjonen truer det frie ord. I tillegg var han kritisk til redaktørens sprikende beskjeder. Etter først å ha roset og antatt anmeldelsen, røper hun – etter sin prinsipielle omvurdering – at hun innerst inne hele tiden hadde tenkt at teksten var for dårlig.

For oss som ikke har tilgang til Røsviks hode, virker det mer som om kvaliteten på Hems tekst har endret seg i takt med redaktørens hurtig skiftende ideologiske standpunkter. Vi skjønner at han reagerer.

I stedet for å nøye seg med å forsvare sin egen beslutning om det som i praksis er scenenekt, går Røsvik så massivt til angrep på sin medarbeiders integritet. Og hun skaffer seg sågar ryggdekning ved å la tidsskriftets redaksjonsråd fullføre karakterdrapet på den erfarne anmelderen: Hem skriver for dårlig og ukritisk.

Rent maktmisbruk

I Aftenposten 15. juli setter hun inn nådestøtet ved å forklare sin opprinnelige antagelse med «rein lettnad over at han hadde levert noko som likna ei normal bokmelding med både ros og ris». Hvor på hun selv gir en minikritikk av Foslis bok, i den hensikt å diskreditere den anmeldelsen hun har nektet å sette på trykk!

Dette er ikke bare klønete, det er rent maktmisbruk, og det er utrolig dårlig gjort mot Per Hem. Hvem i all verden tør skrive for et tidsskrift der redaktøren slakter sine anmeldere?

En klok redaktør ville ha beklaget sine villedende tilbakemeldinger, forsvart sin omvurdering av antagelsen på prinsipielt grunnlag, og ellers holdt tyst om anmeldelsens innhold. At Røsvik ikke innser dette, viser at hun heller ikke forstår at det nå er hennes troverdighet som står på spill, og ikke anmelderens.


Her kan du lese mer fra debatten:


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter