Er det grunn til bekymring for korona hos de minste? | Ola Didrik Saugstad

  • Ola Didrik Saugstad
På Island ga målrettet testing blant barn under 10 år positive svar hos 6,7 prosent, som er halvparten av det man fant hos voksne.

Enhver ekspert bør konkludere at det er mye vi ennå ikke vet vedrørende barn og koronasykdom.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Ola Didrik Saugstad er professor i pediatri.

De norske myndighetene har håndtert koronapandemien på en eksemplarisk måte. Det er likevel forståelig at foreldre og mange andre er bekymret når barnehager og skoler nå skal åpnes.

Det gir ikke nødvendigvis tillit når vi stadig får høre at barn ikke blir syke, og at de smitter lite. Hva er det man egentlig vet når det gjelder barn?
I starten på pandemien fikk vi først og fremst informasjon fra Kina, men de siste dagene har vi også fått nyttig informasjon fra Europa og USA.

Få barn innlagt i Kina

I perioden 8. desember til 6. februar ble det rapportert 31211 koronapositive tilfeller fra Kina, men bare ni barn under ett år ble innlagt på sykehus med koronasmitte.

Alle barna klarte seg bra uten intensiv behandling. En annen nasjonal kinesisk studie bekreftet at barn gjerne får mildere covid-19-sykdom enn voksne, men også at de kan få alvorlig sykdom.

I perioden 16. januar til 8. februar identifiserte kineserne 2143 barn med påvist eller mistenkt covid-19-infeksjon. Mer enn 90 prosent hadde få eller milde symptomer. Men i spebarnsgruppen ble 10,6 prosent alvorlig eller kritisk syke. En 14 år gammel gutt døde.

Les også

Hvorfor er det lurt å sende treåringen i barnehage og holde 13-åringen hjemme? | Maryam Iqbal Tahir

Ett barn døde i USA

For noen dager siden kom de første resultatene fra Madrid. I perioden 2. til 16. mars fant man at bare 2 prosent av de syke var barn. Av 365 barn med symptomer på covid-19 som ble screenet, testet 41 (11,2 prosent) positivt. 60 prosent av disse ble innlagt på sykehus og fire (9,7 prosent) trengte intensivbehandling. Ingen av barna døde.

Selv om sykdommen er sjeldnere hos barn enn hos voksne, konkluderte de spanske forskerne med at alvorlig infeksjon kan forekomme.

En samlestudie av Ludvigsson i Sverige bekrefter at bare ca. 2 prosent av alle rapporterte covid-19- tilfeller er barn (1,2 prosent i Italia og 5 prosent i USA) og at (frem til 18. mars) var ingen barn i Italia eller USA døde av denne sykdommen. Studien bekrefter også det mildere forløpet hos barn.

19 april ble det imidlertid meldt at en fem år gammel pike i Michigan døde av sykdommen.

Islandsk studie

For bare noen dager siden kom en studie fra Island hvor store deler av befolkningen er blitt testet.

Ved målrettet testing fant man 13,3 prosent positive mot bare 0,6 prosent der man testet tilfeldig. Hos barn under 10 år ga målrettet testing 6,7 prosent positive svar, altså halvparten av det man fant hos voksne. Hos barn over 10 år var imidlertid smitten like utbredt som hos voksne.

Ved tilfeldig testing fant man ingen positive hos barn under 10 år. De islandske forfatterne konkluderer med at barn og kvinner blir sjeldnere smittet av sars-cov-2 enn ungdom og voksne. Hvorvidt dette skyldes at disse gruppene er blitt mindre eksponert for viruset eller har en sterkere biologisk motstand, er ifølge forfatterne ikke kjent.

Avfeier debatten

Og der står saken for øyeblikket. Barn er til nå blitt smittet sjeldnere enn voksne. Barn får til nå mindre alvorlig sykdom enn voksne, men også de kan en sjelden gang utvikle alvorlig sykdom, og de kan smitte videre. Dette er de fakta vi har pr. i dag, og jeg mener enhver ekspert bør konkludere at det er mye vi ennå ikke vet vedrørende barn og koronasykdom.

De fakta vi har, må veies opp mot behovet for å åpne barnehager og skoler. I et demokratisk samfunn skjer slike politiske avgjørelser etter en åpen debatt hvor alle fakta blir lagt på bordet. Da blir det etter min mening feil når Barneombudet og andre avfeier debatten ved å henvise til en ekspertgruppe som nødvendigvis ikke kan ha alle svarene på hvor mange barn som blir syke og i hvor stor grad barn smitter andre.