Kort sagt, torsdag 21. november

  • Debattredaksjonen

Medisiner. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Misvisende tittel og støy fra Høie

Veldig mange må lide unødig fordi Bent Høie ikke ga budsjettrom til den nye, banebrytende migrenemedisinen som kan hindre invalidiserende anfall og gjøre at voksne kan gå fra trygd til arbeid. I Aftenposten 12. november kritiserte jeg reglene for vedtak om offentlig refusjon av medisiner og viste hvor galt de kan lede av sted. Reglene skal hjelpe helsemyndighetene å ta valg som de må ta, selv om de er vanskelige. Jeg kalte artikkelen «Når vi tvinges til å velge».

Uheldigvis valgte redaksjonen en misvisende tittel. «Når vi tvinges til å velge mellom hiv og migrene» skrev de, og dermed kunne Bent Høie den 15. november skrive at «Vi velger ikke mellom hiv og migrene», og det er helt korrekt.

Men så ble det mye støy. Bent Høie går på person i stedet for sak, kanskje med vilje, og prøver å få min artikkel til å handle om motstand mot PrEP og hivsmitte. Det gjør den ikke. Det jeg skrev om, er reelt og etterprøvbart.
På Høies vakt gis ikke migrenepasienter en verdig behandling, og jeg brukte PrEP, et preparat Høie har prioritert, til sammenligning. Jeg kunne illustrert det samme ved å bruke en annen medisin som gis til friske i arbeid, som har cirka lik pris når refusjon vedtas, og der det finnes et alternativ.

Sakens kjerne er at det finnes en vei til bedre helse, raskere, for befolkningen som helhet. Det burde helsestatsråden være interessert i.

Helle Stensbak, samfunnsøkonom