Debatt

Svært viktig at fagmiljøer har fleksibilitet og ressurser til testing av koronavirus | Fem sykehusledere

  • Ledere ved fem sykehus' mikrobiologiske avdelinger (se navn nederst i artikkelen)

Serviceingeniør Martin Nielsen i selskapet Roche monterer en av de nye maskinene for korona-diagnostikk ved Oslo universitetssykehus. Foto: Roche Norge

Det er gledelig at testkapasiteten skaleres opp. Men det er direkte misvisende at dette representerer en tidoblet kapasitet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten bringer 14. mars nyheten om at det installeres to nye analyseplattformer for testing av koronavirus ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og AHUS, og at dette representerer en tidobling av testkapasiteten på nasjonalt nivå.

Det er selvfølgelig både gledelig og nødvendig at kapasiteten nå skaleres opp, men det er direkte misvisende at dette representerer en tidoblet kapasitet.

Flere regionale laboratorier har allerede kapasitet på linje med disse nye instrumentene. Det er nettopp mangel på testreagenser fra kommersielle aktører som har medført at det ikke har vært mulig å teste flere.

Øverst fra venstre: Gunnar Skov Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Truls Leegaard, Akershus universitetssykehus, Elling Ulvestad, Haukeland universitetssykehus, Svein Arne Nordbø, St. Olavs hospital og Fredrik Müller, Oslo universitetssykehus.

Gjør seg meget sårbar

Økt testkapasitet forutsetter at det er tilstrekkelig tilgang på prøvetakingsutstyr, reagenser, instrumenter og kvalifisert personell til å utføre analysene. I tillegg må man ha velfungerende datasystemer og kommunikasjonslinjer til å formidle testresultatene.

Det finnes i dag flere kommersielle testsystemer for påvisning av det nye koronaviruset, men binder man seg til én leverandør, gjør man seg meget sårbar når det oppstår leveringsproblemer av nødvendig reagenser eller utstyr.

Økt testkapasitet forutsetter at det er tilstrekkelig tilgang på prøvetakingsutstyr, reagenser, instrumenter og kvalifisert personell til å utføre analysene, skriver artikkelforfatterne. Foto: Dado Ruvic/Reuters/NTB scanpix

Det er viktig å forstå situasjonen rundt testing i den nåværende pandemisituasjonen. De større diagnostiske laboratoriene har både kompetanse og kapasitet til å svare på slike utfordringer innen få dager ved å sette opp egenutviklede tester, og dette kan gjøres langt raskere enn de store industriaktørene kan endre sine produksjonslinjer.

Det er derfor svært viktig for beredskapen at disse fagmiljøene har tilstrekkelig fleksibilitet og ressurser til å løse oppgavene de får tildelt på kort varsel.

Vanskelig og kostbart med EU-direktiv

Dette illustrerer også et annet poeng. Norge har frist til 2022 med å implementere EU's regulativ for in vitro diagnostikk (IVDR). Dette regulativet kan i verste fall gjøre det vanskelig og kostbart for laboratoriene å sette opp nye diagnostiske tester, slik de har gjort over de siste ukene.

Les også

Ny koronatest til Norge. Åpner for massetesting av 2800 personer hver dag.

Vi er derfor bekymret for at innføringen av IVDR kan medføre en nedbygging av beredskapen ved laboratoriene. Alle analyser som brukes i pasientdiagnostikk, skal selvfølgelig oppfylle de samme kvalitetskrav enten de er utviklet lokalt eller levert av industrien.

Norge er avhengig av fungerende diagnostiske laboratorier med kompetanse og kapasitet til å svare raskt på utfordringer som den nåværende og fremtidige pandemier. Myndighetene må sikre dette gjennom fornuftig tolkning av regelverk og tilstrekkelige ressurser, også i «fredstid».

Gunnar Skov Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Svein Arne Nordbø, St. Olavs hospital
Truls Leegaard, Akershus universitetssykehus
Elling Ulvestad, Haukeland universitetssykehus
Fredrik Müller, Oslo universitetssykehus
Alle ledere ved sykehusenes mikrobiologiske avdelinger

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Beredskap
  4. EU-direktiv