Debatt

Dette er tid for fornuft, ikke panikk. Forskning, ikke fordommer. Fakta, ikke redsel. | António Guterres

  • António Guterres
    António Guterres
    FNs generalsekretær
FNs generalsekretær António Guterres.

Vi er stilt overfor en helsetrussel ulik noen annen i vår levetid, skriver FNs generalsekretær.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Omveltningene som COVID 19-viruset fører med seg, preger oss alle. Og jeg vet at mange er nervøse, bekymret og forvirret. Det er fullstendig normalt.

Vi er stilt overfor en helsetrussel ulik noen annen i vår levetid.

Viruset sprer seg, risikoen brer seg og helsesystemet, økonomien og dagliglivet blir satt på en betydelig prøve.

De mest sårbare i samfunnet er de som blir mest påvirket, særlig våre eldre, de som er svekket av andre sykdommer, de uten god tilgang til helsetjenester og de som lever i fattigdom og på kanten av samfunnet.

De sosiale og økonomiske følgene av pandemien vil påvirke oss i månedene som kommer.

Men spredningen vil nå et toppunkt. Våre lands økonomier vil bedre seg.

Inntil da må vi stå samlet om å hindre spredning og ta vare på hverandre.

Dette er tid for fornuft, ikke panikk. Forskning, ikke fordommer. Fakta, ikke redsel.

Selv om viruset har blitt klassifisert som en pandemi, er det en situasjon vi kan kontrollere. Vi kan redusere spredning, hindre infeksjoner og redde liv. Men dette vil kreve ekstraordinære tiltak, både av enkeltindivider, enkeltland og hele det internasjonale samfunn.

COVID 19-viruset er vår felles fiende. Vi må erklære krig mot dette viruset. Det betyr at et lands myndigheter har et ansvar for å gjennomføre de tiltak som trengs.

Hvordan? Ved å sette i verk effektive ikke-spredningsstrategier, ved å øke ambulansetjenestetilbud, ved å sørge for en betydelig økning av test- og helsetjenestetilbud for pasienter, ved å utvikle livreddende medisiner.

Hver enkeltperson har også et ansvar – for å følge de retningslinjer som helsemyndighetene anbefaler.

I tillegg til å utgjøre en nasjonal helsekrise påvirker også viruset den globale økonomien.

Finansmarkedet er blitt hardt rammet av usikkerheten som COVID 19-viruset har spredd med seg. Globale distribusjonskjeder har blitt rammet. Investeringer og kundetransaksjoner har sunket dramatisk. Vi står overfor en reell fare for en verdensomspennende resesjon.

FNs finanseksperter har utregnet at viruset kan koste den globale økonomien minst 1 billion dollar (10 154 660 000 000 norske kroner) i 2020 – og kanskje mye mer.

Dette er ikke noe enkeltland kan klare alene. Nå er det viktigere enn noen gang at de ulike lands myndigheter jobber sammen, om å få økonomien i gang igjen, øke graden av offentlige investeringer og handelstransaksjoner, og til sist sørge for at de grupper og enkeltindivider hvis økonomi er hardest rammet av viruset, får den hjelpen de trenger. Det gjelder særlig kvinner som står for en disproporsjonal andel av alt omsorgsarbeid.

En pandemi som denne minner oss om hvor nært mennesker er forbundet med hverandre. Å hindre ytterligere spredning av COVID 19-viruset er et ansvar vi alle deler.

FN og Verdens helseorganisasjon mobiliserer for fullt. Hele døgnet igjennom samarbeider vi med ulike lands myndigheter, vi tilbyr internasjonal veiledning og hjelper verden med å takle denne trusselen.

Vi er alle sammen om dette, og sammen vil vi komme oss igjennom dette.

Oppdatert: I den første versjonen stod det at viruset kan koste den globale økonomien minst 1 trillion kroner. Det skulle stå 1 trillion dollar.

Les også

  1. Martin Sandbu: Koronaviruset vil vekke antiglobalismens stemmer. De tar fortsatt feil.

  2. Petter Bae Brandtzæg: Selvrapporteringssystem for overvåking av korona må på plass. Nå!

  3. Kathrine Aspaas: Hva kan vi bruke krisen til?

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset