Debatt

Helsedataprosjektet Akson kan bli vanskelig i praksis | Leif Arne Brandsæter

 • Leif Arne Brandsæter
  Administrerende direktør Visma Enterprise AS

Det er vanskelig å forstå hvorfor staten har valgt å organisere helsetjenestenes digitale satsinger utenfor helsetjenesten, skriver Leif Arne Brandsæter.

Dessverre er Akson et virkelighetens «mission impossible».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For de fleste av oss passerer nye lovforslag (e-helseloven) og IT-prosjekter (Akson) uten nevneverdig interesse. Men Akson-prosjektet burde få skattebetalere og politikere til å sperre opp øynene.

På ti år skal Akson løse alle «dataproblemene» i kommunal sektor. En velkjent melodi vi har hørt før. På veien dit skal man bruke 22 milliarder kroner. De positive effektene for deg og meg forventes først etter ca. 17 år – fra 2037.

Les også

Gåte: Hva er det som koster 22 milliarder, men «ingen» vil ha? | Joacim Lund

«Trøbbel med dataen»

Tanken bak Akson er at alle helsefaglige yrkesgrupper innenfor kommunehelsetjenesten skal bruke samme «datasystem» (EPJ).

Høres kanskje ikke så dumt ut på papiret – men det kan bli vanskelig i praksis, da behovene til de forskjellige yrkesgruppene er svært ulike. Arbeidshverdagen til en tannpleier og lege er jo tross alt ganske forskjellig. Fastleger vil trolig heller ikke akseptere at tannpleieren skaper «trøbbel med dataen».

Og om ikke yrkesgruppenes forskjellige behov alene er nok til å stoppe opp, så blir det enda vanskeligere når Helse Midt-Norge nylig har gått for en annen løsning enn Akson. Det samme gjelder for øvrig også for alle helseforetakene i nord, sørøst og vest.

Så er du i den ulykksalige situasjonen at du blir syk, og bor ved en fylkesgrense, kan du se frem til kaos i fremtiden.

Hvem bestemmer hva?

Norsk helsevesen rettledes av et felles hovedformål, nemlig å yte sikker og effektiv helsehjelp til pasienter.

Norsk helsevesen regnes også, sammenlignet med andre land, for å være nokså effektivt. Vi har høy gjennomsnittlig levealder, samtidig som vi bruker mindre penger på helsetjenester enn andre land vi liker å sammenligne oss med.

Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor staten har valgt å organisere helsetjenestenes digitale satsinger utenfor helsetjenesten. En helsetjeneste som tross alt fungerer bra.

For sektoren skaper denne organiseringen av digitaliseringsarbeidet uklarheter, med dårlige bestillinger, leverandører og løsninger.

For hvem bestemmer egentlig hva, når det er kommunene som er pliktige å yte helsehjelp, med lovfestede rettigheter for innbyggerne, mens det er direktoratet som skal lage datasystemet de alle skal jobbe i?

Les også

Akson er grunnlaget for en fremtidsrettet helsetjeneste | Jan Oddvar Skisland og Camilla Dunsæd

Norge som pionér

Midt oppi dette kaoset skulle man tro at et privat næringsliv i nedgangstider, ville juble over Akson-prosjektet.

Dessverre er Akson et virkelighetens «mission impossible». Et system som skal løse alle kjente og fremtidige behov – og på samme tid gjøre noe nytt ingen andre land har klart ført oss.

Administrerende direktør for Direktoratet for e-Helse, Christine Bergland, uttaler til Aftenposten at det «ikke finnes andre land som har gjort noe lignende, og at Norge derfor blir en pionér».

Kanskje dette utsagnet er nok til å få alle involverte til å stoppe opp. Og vurdere nøye hvordan man nå går videre.

 1. Les også

  Mener nytt gigantprosjekt for kommunene kan hindre «uønskede hendelser» som ville kostet 3,7 milliarder

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem

Kommune-Norges nye journalsystem

 1. NORGE

  Sp og Ap vil skrote gigantisk journalprosjekt for kommunene

 2. NORGE

  – Staten skal være reddende engel, men regningen blir mye større enn nødvendig

 3. NORGE

  Her er 8 spørsmål og svar om det nye gigantprosjektet som skal digitalisere pasientjournalen din og skape bedre flyt i Helse-Norge.

 4. NORGE

  Britenes journalprosjekt ble omtalt som «Titanic-utgaven av IT-katastrofer». Nå skal Norge forsøke å få til noe lignende.

 5. NORGE

  Brev til helseministeren: Tre byer krever utsatt frist for å støtte omstridt milliardprosjekt

 6. NORGE

  Legeforeningen vil ikke ha ny felles løsning for pasientjournaler i kommunene. Men det vil Sykepleierforbundet.