Debatt

Oppklaring om offentlig tjenestepensjon | Anniken Hauglie

 • Anniken Hauglie
  Anniken Hauglie
  Arbeids- og sosialminister (H)
Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister (H).

Påstanden om at jeg driver desinformasjon, kan ikke stå usagt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten nylig beskylder Unni Bjelland meg for å drive desinformasjon om offentlig tjenestepensjon. To dager etter gjør Jose Gonzales det samme. Påstanden kan ikke stå uimotsagt.

Derfor gjør jeg et siste forsøk på oppklaring. For regjeringen har det vært viktig å tilpasse de offentlige tjenestepensjonsordningene til pensjonsreformen.

Oppfordring til å stå i arbeid

Det fikk vi til gjennom en avtale med de ansattes organisasjoner 3. mars 2018, og de nødvendige lovendringene ble vedtatt av Stortinget nå i juni. I tråd med den nye pensjonsløsningen for offentlig ansatte vil samlet pensjon, det vil si både alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon, øke jo lenger man jobber.

Dette gir en god oppfordring til å stå i arbeid og er helt nødvendig for å trygge fremtidens pensjoner. Samtidig må de som ønsker å ta ut pensjon tidlig, bære de økonomiske konsekvensene av det selv.

Denne pensjonsløsningen ble partene i offentlig sektor tilbudt allerede i 2009. Men den gang sa organisasjonene nei. De ønsket å videreføre et tjenestepensjonssystem som garanterte en samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen på 66 prosent av den enkeltes sluttlønn.

Situasjonen var altså at man skulle tilpasse en fleksibel alderspensjon fra folketrygden, som kan tas ut allerede fra 62 år og der den årlige ytelsen er lavere jo tidligere den tas ut, med en tjenestepensjon som garanterer en samlet pensjon på 66 prosent av sluttlønnen fra fylte 67 år.

Stikk i strid med intensjonene

Det er fortsatt slik at dersom alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon tas ut samtidig, og tidligst ved fylte 67 år, er man garantert samlet pensjon på 66 prosent. Garantien innebærer at jo høyere folketrygden er, jo lavere blir tjenestepensjonen.

Men om man derimot tar ut alderspensjon fra folketrygden før tjenestepensjonen, så gjelder ikke denne garantien lenger. Hvis det hadde vært slik at man kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år og samtidig være garantert en samlet pensjon på 66 prosent fra det tidspunktet man ut tjenestepensjonen, så innebærer det at tjenestepensjonen kompenserer for tidliguttak av folketrygden.

Det betyr videre at det ville lønne seg å ta ut pensjon så tidlig som mulig.
Stikk i strid med intensjonene bak pensjonsreformen.


 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Dette startet debatten:

Les også

 1. Unni Bjelland: Hvor ble det av min tjenestepensjon? Etter 17 år i skatteetaten får jeg kr 0.

 2. Anniken Hauglie: Får den pensjonen som er lovet

Les mer om

 1. Pensjon
 2. Anniken Hauglie
 3. Arbeidsliv