Koronaviruset diskriminerer ikke noen. Det må heller ikke vi. | Jan Egeland

Ni år med krig har etterlatt deler av det syriske helsevesenet i ruiner. Det er mangel både på utstyr og personell, og et større utbrudd av koronavirus kan få katastrofale følger.

Dette er ikke tidspunktet for irrasjonell, nasjonalistisk politikk. Det er tid for internasjonal solidaritet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Når covid-19 slår til mot flyktningleirer og samfunn ødelagt av konflikt, vil det veldig raskt få katastrofale konsekvenser.

Kontrastene var slående da jeg kom hjem fra Colombia forrige helg. To land på hver sin side av jordkloden er begge sterkt påvirket av koronapandemien.

Verden som vi kjenner den, er endret for oss alle. Men i motsetning til Norge, er Colombia hjem for millioner av mennesker som er på flukt fra borgerkrig og konflikter.

Millioner på flukt

Helsetjenestene i landet er sprengt av konfliktrammede fra landsbygda og etter at 1,7 millioner mennesker har krysset grensen fra nabolandet Venezuela.

Mange av familiene jeg møtte ved grensen, er allerede ved dårlig helse. Om koronapandemien får fotfeste i disse områdene, kan Colombias helsesystem kollapse på en helt annen måte enn noe vi har sett eller vil se her i Europa.

Det er behov for dramatisk økt støtte til nødhjelp, skriver Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Flyktningene og migrantene fra Venezuela utgjør en flik av de mer enn 70 millioner menneskene som er tvunget på flukt fra sine hjem. Mange søker trygghet i overbefolkede leirer med elendige sanitære forhold. Mer enn 80 prosent av verdens fordrevne befinner seg i lav- og mellominntektsland.

Landene med svake helse-, vann- og sanitærsystem er mer sjenerøse i å gi beskyttelse til familier på flukt enn robuste land med god beredskap.

Les også

Aftenposten mener: De i størst nød må ikke glemmes

Sykehus ødelagt av krig

Når pandemien når overfylte leirer i Bangladesh, Libanon, Nigeria, Iran eller de greske øyene, vil konsekvensene bli katastrofale. Viruset vil også skape kaos når det når Syria, Jemen og Afghanistan, der langvarige kriger har ødelagt sykehus og ført til at helsesystemet har kollapset.

Mennesker på flukt har ikke lenger det privilegiet det er å kunne gjøre preventive tiltak. De kan hverken hamstre toalettpapir eller Antibac. Familier i Afghanistan spør våre hjelpearbeidere hvordan de skal kunne ha gode hygienerutiner når de ikke engang har såpe.

Gode helsemyndigheter i Norge og andre industrialiserte land ser ut til å få smittekurvene til å flate ut gjennom bruk av store ressurser og effektive tiltak. Samtidig som vi trapper opp arbeidet og kriseplaner blir vedtatt, står de mest sårbare samfunn i sør i fare for å bli glemt blant reiserestriksjoner og karantener.

Les også

Joacim Lund: Afrika holder pusten

Kamp mot klokken

Dette er ikke tidspunktet for irrasjonell, nasjonalistisk politikk. Vi må stå opp for internasjonal solidaritet og stå sammen med sårbare mennesker på flukt. Vi må trappe opp hjelpen og sørge for at mennesker får den beskyttelse de har krav på.

Smittevernplaner må ikke minst inkludere sårbare grupper innenfor landenes grenser. Blant de over 160 landene som har meldt om tilfeller av covid-19 så langt, har mer enn 34 land store grupper med flyktninger.

I Flyktninghjelpen trapper vi nå opp vårt smittevernarbeid i Midtøsten, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Samtidig jobber vi hardt for å redusere risikoen for infeksjoner blant våre 14.000 medarbeidere og for at vi selv ikke bidrar til å spre viruset. Det er en kamp mot klokken.

Les også

En ny fare truer et krigsherjet Syria. Flyktninghjelpen advarer mot korona-massedød.

Behov for dramatisk økt støtte

Det er behov for dramatisk økt støtte til nødhjelp, slik at organisasjonene på bakken kan sikre rent vann, trygge sanitærforhold og god hygiene i flyktningleirer. I tillegg må helsetilbudet styrkes, og det må være mulig for sårbare grupper og smittede å gå i karantene og isolasjon.

Koronaviruset diskriminerer ikke noen. Det må heller ikke vi når det gjelder å støtte dem som er mest utsatt for smitte og sykdom.

I denne vanskelige tiden er internasjonal solidaritet viktigere enn noen gang. Skaper vi langvarige fristeder for viruset blant verdenssamfunnets fattigste og mest sårbare, vil det komme tilbake og ramme også oss.

Twitter: @NRC_Egeland

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter