Ansatte ved Rikshospitalet: «Vi roper på vegne av de små»

Vi er erfarne fagpersoner som tilbringer all vår tid hos pasientene, vi forstår barnets språk og vi hører hva de sier, skriver ansatte ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling.

Kan grunnen til at våre pasienter aldri prioriteres når arealer disponeres, være at de ikke selv kan fortelle om sine lidelser med et språk ledere forstår?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Åpent brev til administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus fra ansatte ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling.

I en kronikk i Aftenposten 30. juli deler nybakt far Anders Lødøen Vethe sin opplevelse og bekymring over plassforholdene ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling hvor de først var innlagt. Han beskriver også kontrasten til nyfødtavdelingen ved Drammen sykehus, der de senere lå i familierom hvor foreldre og barn er sammen hele tiden.

Kronikken følges opp av overlege Atle Moen ved Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling som beskriver konsekvensene av plassmangelen med økt sykelighet, mer medisinering og kronisk stress for barna. Vi er takknemlige for at Anders Lødøen Vethe deler sine erfaringer, og vi deler dr. Moens bekymring for konsekvensene.

Les også

Ansatt-opprør på Rikshospitalets nyfødtintensiv-avdeling: - Det føles som om disse babyene er litt glemt

Utfordringer for smittevernet

Arealsituasjonen skaper også store utfordringer for et effektivt smittevern. Vi har i lange perioder barn innlagt som er bærere av multiresistente bakterier. Disse burde vært isolert i egne rom, men ligger i dag sammen med barn som ikke er smittebærere, med den risiko det medfører for smitteoverføring og potensielt alvorlig sykdom.

Allerede i 2013 omtalte Barneombudet forholdene hos oss som uegnet for den jobben vi skal gjøre og foreldrenes mulighet til å være sammen med sitt barn. I et tilsvar til Vethe og Moen fra adm. direktør, klinikkleder og avdelingsleder heter det:

«Våre pasienter ivaretas forsvarlig i dag, og foreldre kan være trygge på at den medisinske behandlingen er den aller beste når barnet deres er innlagt hos oss. Det er trangt, men trygt på Rikshospitalets nyfødtintensiv.»

Les også

Overlege: Stress, støy og uro gjør at noen syke nyfødte på Rikshospitalet medisineres unødig

Langt unna målsettingen

Forsvarlighet er et begrep som brukes av tilsynsmyndighetene for å markere en nedre grense for hva man anser akseptabelt, og sier ikke noe om kvalitet i behandlingen for øvrig. Det er vanskelig å være uenig i en slik minimumsdefinisjon av kvalitet, og det er vel antagelig derfor ledelsen bruker den.

Vi opplever imidlertid daglig at de fysiske rammene begrenser muligheten til å gi barnet og familien en helhetlig behandling med den kvaliteten pasienten og foreldrene kan kreve, og som vi selv forventer å kunne gi.

«Mye kan gjøres med praktiske tiltak og tilstrekkelig bemanning, selv i ugunstige arealer», skriver ledelsen. De mulighetene er for lengst utprøvd og tatt i bruk uten å komme særlig nærmere målet.

Avdelingen har i sitt strategidokument definert slagordet «Kun det beste til de minste». Vi er dessverre langt unna denne målsettingen. Men det viser at vi en gang har hatt et felles mål for hva avdelingen vår skal være og som vi trodde skulle være styrende for avdelingens videre utvikling.

Vi forstår barnets språk

Kan grunnen til at våre pasienter aldri prioriteres når arealer disponeres, være at de ikke selv kan fortelle om sine lidelser med et språk ledere forstår? Vi er erfarne fagpersoner som tilbringer all vår tid hos pasientene, vi forstår barnets språk og vi hører hva de sier. Derfor roper vi på vegne av dem.

Vi ber om at administrerende direktør umiddelbart iverksetter et arbeid med sikte på å løse en uholdbar arealsituasjon. Det finnes muligheter dersom man er villig til å gjøre krevende prioriteringer. Koronaviruspandemien har vist at vårt sykehus kan etablere nye avdelinger og kohorter, og flytte og slå sammen avdelinger. Det er utrolig hva vi får til når vi må.

Vi viser til Helsedirektoratets «Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet», spesielt kapittel 6.2. Sitat: «Avdelinger for syke nyfødte bør innredes slik at det er mulig for barn og foreldre å være sammen mest mulig uforstyrret...»

La oss sammen gi slagordet «Kun det beste til de minste» et reelt innhold. Vi oppfordrer administrerende direktør og styreleder til å ta grep. La de sykeste barna uten mulighet til selv å si ifra bli møtt på sine grunnleggende behov og rettigheter.

Vi kan ikke ha det slik i 10–15 år til!

Heidi Haugen
Hilja Hippe
Kristine Johansen
Karin Hagen Bolstad
Martine Gjærder
Bertine Aase Dalhaug
Kari Foss Klophus
June Bjørnerud
Therese Rohde Magnussen
Eline Marie Sandbæk
Hasle Fredly
Christina Fiala Tømt
Amanda Søfteland
Ida Rønning
Christina Malene Øvren
Anne Sørum
Kjersti Sønning
Kine Eklund
Jane Kristin Huseklepp Eide
Susan Henriette Kaaber
Stine Hallen
Ellen Honne
Ann-Louis Reichelt
Thale Kristine Strand
Jeanette Balterzen
Ingrid Teig Høimyr
Mali Camilla Høsøien Fidje
Silje Eckermann Rostvåg
Emma Karoline
Tiril Viksløkken
Martine Hoëm Skjolden
Stine Marie Nord Ekström
Julie CM
Ingeborg Martinsen
Ole-Martin Hjemaas
Anette Marie Dueskar Dahlen
Ash Kjelsnes
Anne Gjesdahl
Kersti Tveita
Charlotte Baier Jønsberg
Ulrikke Speth
Maria Sjøvold Rosales
Amalie Klingenberg
Elin Hjorth-Johansen
Emilie Olsen
Iben Louise Lunaas
Camilla Lonnevig
Ingerid Røgeberg
Helene Åkernes McLean
Hanne Færaas Torgersen
Solveig Borud
Adrijana Lluka
Else Marie Gundesø
Guro Bakke
Kristin Torp
Maria Sandbu
June Østberg
Lise Myrvold
Kine Hanche-Olsen
Elin Vestmo
Bente Lindås
Ina Marie Knowles
Torill Standal
Solveig Wergeland Hansen
Oda Brøndbo
Kine Malin Ljosland
Christina Lukerstuen
Margit Aarbakke Tukkensæter
Cathrine Kvisvik Aass
Merethe Guterud Helland
Gry Gjerberg
Stine Ganss Ahlstrøm
Kaja Ringerike
Karoline Gunnulfsen Ottesen
Ragnhild Hillestad Andersen
Heidi Vikøyr
Linda Welde Hagen
Stine Marie Brekke
Rakel M. Breivik
Malin Kit
Victoria Eriksen
Beate Bolsø
Ragna Betten
Meri Heikkilä
Christine Kronstad
Anita N Kildahl
Charlotte Aamodt
Else Indahl
Renate Elise Espedal
Caroline Sophie Hyni
Heidi Berntsen
Linda Frantzen
Cathrine Bakke Skyttemyr
Kathrine Samuelsen Hansen
Ida Brubakk
Bitten Bull Aurbakken
Malin Charlotte Sandvik
Kjersti Jonson
Merethe Senumstad Lie
Daisy Banilad
Elin Nygård
Inta Zwankhuizen
Tina Opedal
Lisbeth Hernes
Helen Fossum Skjølberg
Eva Dreijer
Hildur Ey Sveinsdóttir
Sandra Svartberg
Friede Paulsen
Anette Skrede
Katrine Vangsnes
Viktoria Haugberg
Pia Bamrud Aaberg
Marta Pettersen Botella
Silje Kathrine Torbal Udenæs
Sissel Ljønes Riiser
Signe Bandlien
Carina Danielsen
Martine Kortgaard Alm
Dina Kathrin
Lena Marie Østberg
Christiane Krogh Sårheim
Rebekka Angell Melzer
Jeanette Torgersen
Karen Aasbø
Åsa Døving
Wenche Skogstad
Christina Solberg
Elise Gram
Marte Omberg
Linn Kristine Hannestad
Ingeborg Raftevold Grodås
Silje Marie Bergly Pettersen
Kristin Stallemo Zachariassen
Solfrid Steinnes
Per Arne Tølløfsrud
Atle Moen
Anne Lee Solevåg
Silje Ganberg-Ødegaard
Inger Elisabeth Silberg
Siw Helen Westby Eger
Jannicke Hanne Andresen
Hans Jørgen Stensvold
Sverre Medbø

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.