Vi må vite at tunnelalternativet vi velger, faktisk er det beste | Bjerke og Riekeles

  • Hallstein Bjercke
  • Haakon Riekeles
Byrådet har brukt fire år på å utarbeide et beslutningsgrunnlag som er så svakt, at man i realiteten kun har fått ett valg: byrådets løsning eller ingenting, skriver Hallstein Bjercke og Haakon Riekeles i Venstre.

At byrådet vil presse gjennom en dårlig forankret beslutning før valget i høst, er ren maktarroganse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslo har de siste tiårene opplevd en kollektivsuksess som byer over hele Europa kan misunne oss.

Det har vi klart fordi vi har samlet oss på tvers av politiske skillelinjer om et felles prosjekt: Å gi folk et best mulig kollektivtilbud.

Dette står i kontrast til for eksempel Bergen, der krangling om bybanetraseen har skapt store politiske konflikter over mange år.

Risikerer bergenske tilstander

Nå har dessverre byrådet satt Oslo i en situasjon der vi risikerer bergenske tilstander. Vi er i ferd med å få en unødvendig uenighet om hvilken trasé som skal velges for den nye T-banetunnelen gjennom byen.

Det skjer fordi byrådet har brukt fire år på å utarbeide et beslutningsgrunnlag som er så svakt, at man i realiteten kun har fått ett valg: byrådets løsning eller ingenting.

Det er ikke godt nok når vi skal investere milliarder av kroner i en T-banetunnel som skal stå i hundre år – minst.

En ny T-banetunnel må på plass. Den vil være en revolusjon for kollektivtrafikken i Oslo. Det viktigste for Venstre i denne saken er at vi sikrer et bredt flertall for den beste løsningen for byen, raskest mulig.

Men med kun ett alternativ som er grundig nok utredet, er det umulig å si hvilken løsning som gir best trafikantnytte, som er best samfunnsøkonomisk og som gir best byutvikling.

Her er Venstres egen tegning av ny T-banetrasé i Oslo (i grønt), som skal være et alternativ til byrådets (i rødt) og Høyres forslag (i blått).

Må velge riktig løsning

Det er bakgrunnen for at vi har tatt til orde for å bruke et år på å gjennomføre en alternativ utredning mellom byrådets foreslåtte trasé og en trasé som går over Grünerløkka og St. Hanshaugen til Bislett. Ikke fordi vi vet at det er en bedre løsning, men fordi ingen vet om det er det.

Vi må være sikre på at vi tar en beslutning som står seg over tid, og som tåler skiftende politiske flertall.

Når Høyre og Ap nå er uenige om hva som er best, lover det dårlig for nettopp det.

Å bruke ett år ekstra på å få et godt nok beslutningsgrunnlag er ikke å forsinke prosjektet, men å forsikre seg om at vi velger det riktige prosjektet.

Ren maktarroganse

Er byutviklingspotensialet ved en alternativ trasé stor nok til å veie opp for ulempen med at noen flere reisende til sentrum må bytte bane? Sannheten er at det er det ingen som vet.

Det kan godt hende svaret på det spørsmålet er nei, og i så fall vil Venstre helhjertet støtte opp om byrådets forslag til trasé. Men før vi bruker et titall milliarder på en ny tunnel, må vi finne det ut.

At byrådet vil presse gjennom en dårlig forankret beslutning før valget i høst, er ren maktarroganse.

Valget til høsten avgjør om vi får en sentrumstunnel som vi vet vil gi det beste kollektivtilbudet over hele byen, eller en tunnel som byrådet alene bestemte seg for, uten å se på om andre alternativer ville gitt bedre resultater.

Kollektivtrafikken frakter byens befolkning dit vi skal, når vi skal dit. Det skal den gjøre i 100 år fremover, og da må vi vite at det alternativet vi velger, faktisk er det beste. Byrådet vil ikke gi byen den muligheten, men det vil Venstre. Fordi Venstre vil mer for Oslo.