Feil om høyrepopulismen i Europa | Kristin Clemet

Marte Gerhardsen (t.h.) tar feil om hovedårsaken til den voksende høyrepopulismen, skriver Kristin Clemet (t.v.)

Økonomisk ulikhet er et svært viktig tema, men det kan ikke brukes til alt - slik det virker som om Marte Gerhardsen har spesialisert seg på.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 28. april påstår Marte Gerhardsen at jeg «forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring», mens Gerhardsen mener at årsaken er økonomisk ulikhet.

Dette er feil på to måter.

Det er feil at jeg mener at høyrepopulismens fremvekst «utelukkende» skyldes innvandring. Innvandring er ikke den eneste, men den viktigste forklaringen på høyrepopulismens fremvekst i Europa. Dette er ikke noe jeg tipper eller er glad for – det er resultatet av en lang rekke analyser og undersøkelser som er gjort av velgerbevegelser i Europa.

Derfor er det også feil at økonomisk ulikhet er den viktigste årsaken til høyrepopulismens fremvekst, slik Gerhardsen vil ha det til. Det fremkommer av de samme undersøkelsene, men vi vet det også fordi det ikke er noen klar sammenheng mellom økonomisk ulikhet og oppslutning om høyrepopulistiske partier.

Den viktigste forklaringen

Så for å gjenta meg selv: Det er store forskjeller mellom de såkalte høyrepopulistiske partiene og landene i Europa. At disse partiene har vokst, har ikke én enkel forklaring. Men den viktigste forklaringen, og den som forener dem, er knyttet til kultur, identitet og innvandring.

Det kan virke som om Marte Gerhardsen har spesialisert seg på å vinkle enhver debatt til å handle om økonomisk ulikhet. Det er et svært viktig tema, men det kan altså ikke brukes til alt.

Lavt presisjonsnivå og rare analyser

Når presisjonsnivået er lavt og argumentene mer politiske enn faglige, kan dessuten «analysene» bli litt rare. Gerhardsen mener for eksempel at Høyre «i liten grad kan ta æren» for at vi har så lav ulikhet i Norge, siden vi før Solberg-regjeringen bare har hatt statsministre fra Høyre i mindre enn seks av de siste 70 årene.

Men med et slikt resonnement må jo konklusjonen bli at det er Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet som har skylden for at ulikheten i Norge har økt de sist 30–40 årene. De har jo hatt statsministeren i nesten 65 av de siste 70 årene.

Opptatt av debatten om høyrepopulisme? Les mer: