Vil Vedum trumfe gjennom en sykehusstruktur som favoriserer eget hjemdistrikt?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsøker å få gjennom en sykehusstruktur som prioriterer eget hjemdistrikt, mener innleggsforfatteren.

Som i tillegg er utdatert og fraksjonert?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Endeløse utredninger av fremtidens sykehusstruktur i Innlandet ligner nå en farse.

Langs Mjøsa ligger det flere funksjonsfordelte sykehus. Styrene i Helse-Sørøst og Sykehuset-Innlandet har vedtatt å etablere et felles «Mjøssykehus» i Moelv som erstatning for Gjøvik og Hamar sykehus.

Lillehammer beholder akuttsykehus, Elverum elektivt sykehus med akutt indremedisin, skadepoliklinikk og ny luftambulansebase.

Mjøssykehusmodellen skal rutinemessig sammenlignes med et «null-pluss-alternativ»: Dagens struktur med et erstatningssykehus for Hamar i Stange kommune, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune.

Vanligvis er slike sammenligninger rene skrivebordsøvelser, men ikke i Innlandet.

Pasientfiendtlig fordeling av funksjoner

Mjøssykehuset støttes av et overveldende flertall av kommunene i Innlandet, ikke minst av de mest perifere. Dette er unikt. Hovedmotivasjonen er å få slutt på den pasientfiendtlige funksjonsfordelingen.

I dag diagnostiseres brystkreftpasientene på Lillehammer, de opereres på Hamar, bestråles på Gjøvik, pet-skannespet-skannesen diagnostisk undersøkelse på Elverum og får cellegift ved lokalsykehuset.

Av 30 fagmiljøer har kun ett ytret seg direkte imot Mjøssykehuset. Et felles hovedsykehus har overveldende støtte fra brukerutvalgene og pasientorganisasjonene, ikke minst Kreftforeningen.

Det støttes også av de fleste fagforeningene, foretakstillitsvalgte, regionrådene, mellomlederne i Sykehuset Innlandet, sykehusdivisjonene, luftambulansemiljøet, hovedverneombudet og pasientombudet, fylkestinget, fylkesordføreren (Ap), forrige helseminister, forrige og nåværende statsminister samt Innlandet Arbeiderparti og Høyre – som for øvrig har lagt hovedkontorene sine til Moelv.

Dag Frode Kjernlie er overlege i anestesi og luftambulanse, Gjøvik og Dombås, ved Sykehuset Innlandet.

Mjøssykehusmodellen gir årlige driftsinnsparinger i flere-hundremillionersklassen, men null-pluss-alternativet medfører lavere investeringer på kort sikt. Klima- og miljømessig kommer de likt ut, rekrutteringsmessig er det uenighet.

Null-pluss gjør Elverum-Hamarområdet til klar vinner på bekostning av gamle Oppland. Gjøvik og Lillehammer sykehus er i null-pluss påtenkt høyst nødvendig oppgradering først rundt 2040. Det vil forvitre, mens det nye og moderne sykehuset i Stange nærmest uunngåelig vil utvikle seg til «Innlandet hovedsykehus».

Beliggenhet sørøst for Hamar blir helt feil med tanke på Innlandets samlede geografi og demografi.

Denne saken hadde vært avgjort hvis det ikke var for Vedum.

Fra referanse til reelt alternativ

Før stortingsvalget i 2021 «garanterte» han for sitt nærsykehus, Elverum. Allerede da utelukket han i praksis Mjøssykehusmodellen. I Hurdalsplattformen presenterte Vedum den uvanlige formuleringen om at null-pluss skulle utredes «fullt ut».

Fra å være et referansealternativ ble null-pluss brått et høyst reelt alternativ, noe som er brudd på vanlig utredningspraksis og skapte stor forvirring. Nå ser det ut til at han vil presse gjennom en struktur i Innlandet som både Sykehuset Innlandet og Helse sørøst har gått imot, som prioriterer egen kommune og eget distrikt.

Mjøssykehusmodellen er selvfølgelig ikke perfekt. Men den vil gi mer likeverdighet, redusere uønsket variasjon, legge til rette for nye tilbud og åpne for desentralisering til distriktene og desentralisering fra Oslo til Innlandet.

Strider mot demokratiske prinsipper

Helsepersonellkommisjonen konkluderte med at fremtidens sykehus vil kreve færre helsearbeidere for hver pasient og noe mer sentralisering. Nylig ble det også publisert en studie om fødeomsorgen som antyder lavere dødelighet for mor og barn med noe færre, men større og mer kompetente fødeavdelinger. Mjøssykehusmodellen er i tråd med begge rapportene.

Dersom Vedum, på tvers av nevnte utredninger og konklusjoner, trumfer gjennom null-pluss, vil det stride mot demokratiske prinsipper. Det vil være nær totalt brudd på prosessutløsende årsak (samling av fagmiljøer), og svært mange involverte er holdt for narr i mange år.

Null-pluss er utvilsomt en mye dårligere totalløsning for Innlandet, spesielt for gamle Oppland. Det vil kunne utløse et rabalder som vil få sykehusbråket i Nordmøre og i Helgeland til å blekne.