Nostalgi løser ikke energi- og klimakrisen

  • Ole Erik Almlid
    Ole Erik Almlid
Norge må bygge ut mer fornybar kraft raskere, både til havs og til lands, utnytte vannkraften bedre og få til mer solkraft, skriver Ole Erik Almlid. Bildet viser næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under en pressekonferanse om havvind.

Løsningen er å se fremover – mot mer fornybar kraft, mer energieffektivisering, forsterket kraftnett, mer kraftutveksling.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Energikrisen i Europa viser at energi- og klimaomstillingen ikke vil gå på skinner helt frem til målet. Det blir en humpete reise.

Men løsningen er ikke å se seg i bakspeilet.

De høye strømprisene gjør vondt for både folk og bedrifter. Letingen etter løsninger må ikke hindre oss i å tenke klokt og langsiktig.

I stedet for makspris, stans i strømeksport, reversering av energiloven og brems i klima- og industrisatsinger – som flere nå foreslår – må vi starte å bygge mer fornybar kraft.

Den kraften vi allerede har, må brukes mer effektivt. Kraftnettet må styrkes. Og folk og bedrifter må hjelpes med strømstøtte til vi kommer over kneika.

Alt dette gjør vi best som en del av et internasjonalt fellesskap, som en integrert del av Europa.

Strømpriser vi aldri kunne forestilt oss

Russland har siden forsommeren 2021 gradvis strupt gasstilførselen til Europa til nær null. EU svarer med å legge raske planer for en fremtid uten russisk gass.

Samtidig har tørke og hetebølger redusert produksjonen av vannkraft og kjernekraft i flere europeiske land.

Land som Tyskland og Storbritannia har over tid faset ut mye av sin tidligere produksjon av kullkraft og kjernekraft og erstattet den med gass, vindkraft og solkraft.

Summen av dette har gitt oss strømpriser i Europa som vi aldri kunne forestilt oss. Og gasstilførselen fra Norge til Europa har aldri vært viktigere enn nå.

Må bygge ut mer fornybar kraft raskere

Krisen vi står i, er en god illustrasjon på hvordan energiomstillingen kan komme til å se ut. Kull, olje, og etter hvert gass må erstattes av fornybar og utslippsfri energi. Og det må skje i et langt høyere tempo enn det vi har sett så langt.

Så enkelte politikeres kritikk av EUs og Tysklands energipolitikk virker både lettvint og kynisk.

Utfasing av kullkraften er riktig og nødvendig og har vært Norges posisjon lenge. Så kunne man ønsket at utbyggingen av fornybar var kommet lenger, men her kan vi starte med å feie for egen dør.

Norge må bygge ut mer fornybar kraft raskere, både til havs og til lands, utnytte vannkraften bedre og få til mer solkraft.

Betydningen av kraftutveksling

Energikrisen vi står i nå, med akutt gassmangel i Europa, er ikke riktig tidspunkt å evaluere eller felle en dom over betydningen av kraftutveksling og kabler til utlandet.

Uten krig i Europa ville strømprisene i Norge høyst sannsynlig vært på normalt nivå. Og da vil følgende fortsatt være riktig: Med mer fornybar og uregulerbar kraft i Europa og mindre termisk regulerbar kraft fra gass og kull øker behovet for kraftutveksling i og mellom land.

Dette er heller ikke tiden for å gjøre raske endringer i energiloven og kraftmarkedet. Prisvariasjonene på strøm var store før 1990, både mellom fylkene og innad i fylker. Det var overkapasitet i systemet, mye vann rant forbi magasinene, og overskuddskraft ble solgt billig til Sverige og Danmark.

Dette er ikke et system vi vil tilbake til. Kraftmarkedet er kommet for å bli.

Løsningen på energikrisen er ikke å drømme om gamle løsninger, men å se frem mot nye. Mot mer fornybar kraft, mer energieffektivisering, forsterket kraftnett og mer kraftutveksling.