Myter om artrose overdøver råd om forebygging og behandling

 • Tobba T. Sudmann
Smerter i muskel-skjelett-apparatet reduserer livskvalitet og fører til fravær fra arbeid og utdanning, skriver innleggsforfatteren.

Her skal jeg avkrefte seks av dem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Smerter og stivhet i hofter og knær er svært vanlig. Og det kan være artrose.

Smerter i muskel-skjelett-apparatet reduserer livskvalitet og fører til fravær fra arbeid og utdanning og tidlig avgang fra arbeidslivet. I vår del av verden har vi enn så lenge økonomi til å finansiere kostbar behandling, langvarige sykmeldinger og uføretrygd.

Folkehelsearbeid er å spre og dele kunnskap om hvordan vi kan forebygge og behandle artroser uten medikamenter eller kirurgi. Operasjoner har også en plass i den helsefaglige og medisinske verktøykassen for artrose, men øvelsesbehandling og trening skal alltid prøves først. Her er de helsefaglige og mediske rådene helt enstemmige.

Problemet er at artrose er omgitt av mange myter som overdøver gode råd om forebygging og behandling. Her skal jeg avkrefte seks av dem.

Myte 1: Det er en «slitasjegikt»

Artrose er ikke slitasje, det er en sykdom som endrer leddbruskens evne til å vedlikeholde seg selv. Dårlig vedlikehold gir dårlig leddsmøring, og stivhet og smerter kan komme.

Myte 2: Kun eldre får artrose

Det er feil. Også unge voksne kan får artrose, ofte etter skade.

Myte 3: Røntgen eller MR forklarer smertene

Det er liten sammenheng mellom bilder og symptomer. Plagene kan være små med mye artrose, eller omvendt med lite artrose og store plager.

Myte 4: Økt smerte betyr økt artrose

Mer smerter betyr som regel ikke mer artrose. Smerter er iindividuelt, og henger sammen med livet forøvrig, følelser, stress, eller søvn. Smerter er ikke statiske og kan reduseres med aktivitet.

Myte 5: Det kan kun bli verre

Mange tror artrosen blir verre uansett hva man gjør eller ikke gjør. Denne myten henger sammen med den sjette og siste myten.

Myte 6: Trening øker leddskaden

Det er derimot tvert om. Bevegelighet og trening påvirker brusken i positiv forstand, slik at leddet smøres bedre og tåler mer. Trening og øvelsesbehandling er med andre ord «medisin» som påvirker sykdommen positivt.

Fysisk aktivitet og trening er et billig og enkelt tiltak, skriver fysioterapeut og professor Tobba T. Sudmann.

Fysisk aktivitet og trening er et billig og enkelt tiltak. Trening er blant annet hverdagsaktiviteter og husarbeid. Det er alt vi gjør i løpet av en dag uansett – sammen med det vi gjør ekstra for å bygge opp reservekapasitet og utholdenhet.

Dette er fakta om artroser:

 • Artrose er en sykdom i leddbrusken
 • Alle kan få artrose – uavhengig av alder
 • Endringer i leddet sier lite om hvordan plagene er eller vil bli
 • Det er ingen direkte sammenheng mellom hvor vondt det er, og hvor store endringer det er i leddet
 • Artrose blir ikke verre om man er fysisk aktiv eller trener – tvert om
 • Bruk av leddet smører leddet

Betydningen av et aktivt liv

Et aktivt hverdagsliv er helsefremmende, uavhengig av artrose. Kroppsvekt har også betydning. Dersom vekten er for høy, vil hver kilo man går ned, bidra til reduserte plager her og nå – og på sikt.

Helsepersonell, personlig trenere og instruktører i idrettslagene kan gi gode tips og råd til dem som spør. Oppskriften er enkel:

 • Spør om tips til hverdagsaktivitet og trening
 • Lytt og lær og del med andre
 • Vær i bevegelse
 • Hold vekten – eller gå ned noen kilo.