Debatt

Forslag om økt studielånsrente: Finansiering av botilbud til studenter som foretrekker egen leilighet på Majorstua? | Henrik Weisser

  • Henrik Weisser, Oslo
Regjeringens «studentløft» gjøres til et spleiselag med oss som er ferdig med studiene, og vi må spørre: Brukes pengene på rett måte?

Hvis behovet for flere studentboliger faktisk er til stede, burde ikke da pengene heller brukes på mindre kostbare studentboliger litt unna sentrum?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen bygger studentboliger for harde livet, og delfinansierer ved å heve studielånsrenten i neste års statsbudsjett.

Regjeringens «studentløft» gjøres dermed til et spleiselag med oss som er ferdig med studiene, og vi må spørre: Brukes pengene på rett måte?

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har for 102 millioner kroner kjøpt en fire mål stor tomt på Marienlyst hvor den ønsker å bygge studentboliger. Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet, som del av regjeringens «studentløft».

Må budsjettmidlene på liv og død brukes opp?

Som berørt nabo har jeg fått kjennskap til at SiO ønsker å fylle hele det aktuelle bygget med ettromsleiligheter for single studenter - leiligheter som ved et tenkt salg i dagens marked ville blitt så dyre at lånefinansiering hadde blitt utfordrende, selv for en nyutdannet akademiker med jobb. Fint skal det være.

Legges det premisser for SiOs disponering av fellesskapets penger?

SiOs ledelse tar seg dessuten relativt godt betalt. Studentavisen Universitas kunne nylig melde at SiO-direktør Listbeth Dyrberg har 1,7 millioner i årslønn, godt over årslønnen til statsminister Erna Solberg.

Universitas fulgte opp på kommentatorplass med å hevde at SiO-direktøren er en velferdsprofitør. Legges det premisser for SiOs disponering av fellesskapets penger? Lever SiO fett på offentlige budsjettmidler som på liv og død må brukes opp?

Skyver regningen over på nyetablerte

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått å øke studielånsrenten med 0,35 prosentpoeng. Økningen innebærer en innsparing på rundt 100 millioner kroner i et budsjett som for øvrig viderefører Solberg-regjeringens løft for studentene.

Regjeringen rokker dermed ved et hevdvunnet prinsipp om at studielånsrenten skal ligge rundt et halvt prosentpoeng under laveste boliglånsrente.

Var det noen som snakket om brudd på en handlingsregel?

Men la gå, hvorfor ikke skyve litt av regningen over på oss forhenværende studenter; vi som er i etableringsfasen, har små barn, få lønnstrinn og store boliglån.

Vi kan vel være med og finansiere litt av gildet, og ikke surmule over at det koster å bygge tak over hodet til nye generasjoner studenter i det som utlegges som en håpløs boligsituasjon, især i hovedstaden. Hvor håpløs?

Ganske håpløs, kan man lese i avisene i midten av august hvert år. Ved semesterstart florerer tall over hvor mange tusen studenter som står i kø for studentbolig.

Disse årlige opptellingene er ikke bare medievennlige, men også en sentral premiss for det politiske gjennomslaget studentorganisasjonene har fått for kravet om økning i bevilgningene til studentboliger.

Regjeringen Solberg har tatt mål av seg å bygge 2000 studentboliger i året på landsbasis, mens tallet for den rødgrønne regjeringen var 1000.

Leier ikke privat av bolignød

Aftenposten har tidligere i høst på kommentatorplass påpekt at studentboligkøen i Oslo er et sesongfenomen; det høye antallet Oslostudenter i boligkø ved studiestart skyldes at mange studenter setter seg opp på Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) sin venteliste samtidig som de leter aktivt på privatmarkedet.

Også i min egen studietid valgte mange Oslostudenter heller å leie seg noe privat, gjerne sammen med kjæreste eller venner. Ikke av bolignød, men fordi de foretrakk det. Og ville betale for det. Med stabilt lave leiepriser er dette fremdeles overkommelig for mange.

Samtidig er det klart at studentsamskipnadene spiller en viktig rolle som tilrettelegger av et grunnleggende botilbud for studenter.

Tradisjonelt har dette botilbudet også hatt en sosial dimensjon; hybler med felles kjøkken, i studentbyer med store fellesområder.

For svært mange har studentbyen gitt vennskap og nettverk på tvers av fag og fakulteter. Dette er en god modell som ved behov bør utvides.

Med økende antall utenlandske studenter på norske læresteder, hvorav mange har forrang i studentboligkøen, kan det bli enda viktigere å få flest mulig studentboliger ut av hver budsjettkrone. I Oslo vil bygging av flere studentbyer i hovedstadens nære periferi kunne gi mye studentbolig for pengene.

Prosjektering av hybler med felles kjøkken: Integreringstiltak som effekt av å spare penger!

Prosjektering av hybler med felles kjøkken vil både øke antall beboere pr. arealenhet og få ned byggekostnadene, og dessuten bidra til sosialisering: Integreringstiltak som effekt av å spare penger!

Behov for flere studentboliger bør ikke dekkes i sentrum

Dersom det store antallet studenter i boligkø i august ikke primært ønsker seg en studentbolig, er det nærliggende å spørre: Er markedet for enkle, rimelige, studentboliger i T-baneavstand fra Oslo sentrum egentlig mettet, og kommer SiO derfor nå løpende med et botilbud til de studentene som i stedet foretrekker å bo i egen leilighet på Majorstua? Og er det en offentlig oppgave å finansiere dette?

I motsatt fall, altså hvis behovet for flere studentboliger faktisk er til stede, burde ikke da pengene heller brukes på mindre kostbare studentboliger litt unna sentrum som også gir en sosial merverdi?

Vi er mange som ikke går av veien for et spleiselag, bare midlene blir fornuftig forvaltet.

Men når pengebruken på studentboliger minner mer om den til fulle sjømenn, er det urimelig at deler av regningen lempes over på alle de som har lagt studiene bak seg.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les mer om studentpolitikk:

  • Slik vil statsbudsjettet påvirke lommeboken din
  • Mange studenter fryder seg over at vi neste år er ett skritt nærmere 11 måneders studiestøtte: Neste sommer kan du få studiestøtte for én uke ekstra
  • I «krabbeavstand» til BI skal det bygges studentboliger: Gamle industribygg og nye høyblokker blir studentby

Hør ukens podkast fra Aftenpodden. I Itunes og her:

Les mer om

  1. Studentliv
  2. Studiefinansiering
  3. Statsbudsjettet
  4. Politikk