Debatt

Et udokumentert sjansespill? Einar Plyhn

 • Einar Plyhn, forlagssjef og etterlatt ved selvmord

Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Riktig å prøve ut medisinfrie behandlingstilbud.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helseminister Bent Høie (H) har prisverdig instruert landets fire helseforetak til å etablere medisinfrie behandlingstilbud fra 1. juni i år.

Før utprøvingen er kommet i gang, prøver professor Jan Ivar Røssberg, ansvarlig for psykiatriundervisningen ved Universitetet i Oslo, å skyte ned disse få og små forsøkene som «et udokumentert sjansespill».

Røssberg snur dokumentasjonskravet fullstendig på hodet. Dagens psykiatri er sterkt medikalisert, til tross for at det bare foreligger kjente biologiske årsaker til et svært lite antall lidelser.

Medisiner er i beste fall symptomlindrende

Psykofarmaka (en biologisk intervensjon) helbreder ingen kjent underliggende biologisk patologi. I beste fall er den symptomlindrende, svært ofte med så store bivirkninger at brukere og pårørende etter langsiktig press omsider har fått gjennomslag for utprøving av noen få medisinfrie tilbud.

Ifølge Reseptregisteret fikk nesten 1,4 millioner personer i Norge utskrevet psykofarmaka i 2015, hvorav 113.000 fikk sterke antipsykotika, og omfanget øker år for år. Røssberg bes svare på følgende:

1. Hvis psykofarmaka er så effektiv som psykiatrien påstår, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har økt nærmest eksplosivt i den samme perioden som disse medikamentene har vært på markedet?

2. De fleste studiene av psykiatriske legemidler går bare over to-tre måneder. Hvilke studier bygger Røssberg på som dokumenterer langtidseffektene av antipsykotisk medisin, over hvor lang tid og hvordan er effekten operasjonalisert?

3. Det er godt dokumentert at personer med alvorlige psykiske lidelser får sitt liv avkortet med 15 til 20 år, i hovedsak på grunn av hjerte- og karsykdommer og sykdommer i luftveiene. Psykiatrien forklarer vanligvis dette som et resultat av usunn livsstil, som skyldes sykdommen selv. Hvilken dokumentasjon har Røssberg for at den sterkt forkortede levetiden ikke heller er et resultat av langsiktig antipsykotisk medisinering?

Her er det dessverre ikke plass til å etterlyse ytterligere dokumentasjon.


Les også

Medisinfrie alternativer virker på psykoser | Peter C. Gøtzsche

Les også

Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering | Ketil Lund

Les også

Valgfrihet – men ikke for psykisk syke

Les også

Et annerledesland også i psykiatrien | Sigmund Karterud

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Psykiatri
 2. Psykisk helse
 3. Medisin

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Et annerledesland også i psykiatrien | Sigmund Karterud

 2. DEBATT

  Medisinfrie tiltak for psykoselidelser er fortsatt et sjansespill

 3. DEBATT

  Er medisinfrie soner et nødvendig skille eller konstruert polarisering? | Jan Ivar Røssberg

 4. DEBATT

  Gi meg helsekø og ventetid | Kaveh Rashidi

 5. DEBATT

  Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering | Ketil Lund

 6. DEBATT

  Medisinfrie alternativer sikrer brukermedvirkning | Lars Lien