Et udokumentert sjansespill? Einar Plyhn

Riktig å prøve ut medisinfrie behandlingstilbud.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helseminister Bent Høie (H) har prisverdig instruert landets fire helseforetak til å etablere medisinfrie behandlingstilbud fra 1. juni i år.

Før utprøvingen er kommet i gang, prøver professor Jan Ivar Røssberg, ansvarlig for psykiatriundervisningen ved Universitetet i Oslo, å skyte ned disse få og små forsøkene som «et udokumentert sjansespill».

Røssberg snur dokumentasjonskravet fullstendig på hodet. Dagens psykiatri er sterkt medikalisert, til tross for at det bare foreligger kjente biologiske årsaker til et svært lite antall lidelser.

Medisiner er i beste fall symptomlindrende

Psykofarmaka (en biologisk intervensjon) helbreder ingen kjent underliggende biologisk patologi. I beste fall er den symptomlindrende, svært ofte med så store bivirkninger at brukere og pårørende etter langsiktig press omsider har fått gjennomslag for utprøving av noen få medisinfrie tilbud.

Ifølge Reseptregisteret fikk nesten 1,4 millioner personer i Norge utskrevet psykofarmaka i 2015, hvorav 113.000 fikk sterke antipsykotika, og omfanget øker år for år. Røssberg bes svare på følgende:

1. Hvis psykofarmaka er så effektiv som psykiatrien påstår, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har økt nærmest eksplosivt i den samme perioden som disse medikamentene har vært på markedet?

2. De fleste studiene av psykiatriske legemidler går bare over to-tre måneder. Hvilke studier bygger Røssberg på som dokumenterer langtidseffektene av antipsykotisk medisin, over hvor lang tid og hvordan er effekten operasjonalisert?

3. Det er godt dokumentert at personer med alvorlige psykiske lidelser får sitt liv avkortet med 15 til 20 år, i hovedsak på grunn av hjerte- og karsykdommer og sykdommer i luftveiene. Psykiatrien forklarer vanligvis dette som et resultat av usunn livsstil, som skyldes sykdommen selv. Hvilken dokumentasjon har Røssberg for at den sterkt forkortede levetiden ikke heller er et resultat av langsiktig antipsykotisk medisinering?

Her er det dessverre ikke plass til å etterlyse ytterligere dokumentasjon.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter