Ytre høyre vinner ikke | Jan Arild Snoen

  • Jan Arild Snoen
F.v. Erik Tornes, Jan Arild Snoen, Eivind Trædal.

Jeg ser et ytre høyre som skriker høyere og høyere i sine ekkokamre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenpostens spalter har både debattredaktør Erik Tornes, Eivind Trædal og Bjørn Stærk nylig skrevet om ytre høyre og deres rolle i den allmenne debatten. Hos begge de siste er pessimismen påtagelig.

Stærk skriver: «For meg virker det som om det heller er de moderate som flytter på seg, og gradvis blir mer åpne for nasjonalisme, nasjonalkonservatisme, vestlig sjåvinisme og islamhat.» Trædal har kalt sin bok «Hvorfor ytre høyre vinner debatten».

Ja, det er riktig at de tre innvandringsfiendtlige nettstedene document, Human Rights Service og Resett har mange lesere til nisjemedier å være. Det foregår en frenetisk delingsaktivitet av deres artikler i sosiale medier. Det er også tegn på at flere av disse nettstedene blir mer ytterliggående. I så måte har Stærk rett. Men betyr det at de vinner debatten?

Jan Arild Snoen er journalist og kommentator i Minerva.

Holdningen er mer positiv

Når innvandringspolitikken er skjerpet i Norge og de fleste andre vestlige land, har det etter min mening andre forklaringer: Sjokket som asylbølgen i 2015 ga, og en mer utbredt forståelse av at innvandring slik den har foregått de senere år, innebærer en betydelig belastning for velferdsstaten.

Mandag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå sin årlige undersøkelse om holdninger til innvandring og innvandrere. Den bekrefter fjorårets tall og undersøkelser andre har foretatt. I det første tiåret i dette århundret ble nordmenn betydelig mer positive til innvandrere.

De senere år er endringene mindre, bortsett fra en midlertidig økt skepsis etter asylbølgen i 2015.

Årets undersøkelse viser en rekordhøy andel som ikke har noe imot å få en innvandrer inngiftet i familien. I 2002 var det ti ganger så mange som ville gjøre det vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, sammenlignet med dem som ville gjøre det lettere. Nå er forholdstallet 2:1.

I en artikkel publisert nylig i The Political Quarterly, viser James Dennison og Andrew Geddes ved hjelp av European Social Survey og Eurobarometer at holdningen til å ta imot flyktninger er blitt klart mer positiv i nesten alle EU-land det siste drøye tiåret. Et flertall i mange land er fremdeles negative, men i denne sammenhengen er vi interessert i utviklingen over tid.

Les også

Debattredaktør Erik Tornes startet debatten: Nei, det var ikke ord som drepte 22. juli

Høyere intensitet blant innvandringsmotstandere

Når innvandringsfiendtlige partier har økt sin oppslutning i mange land, en økning som har stoppet opp de siste par årene, skyldes det ikke at flere er blitt enige med dem, men at de stadig færre som er enige med dem, synes at saken er blitt så viktig at den avgjør partivalget.

Intensiteten blant innvandringsmotstanderne har altså økt. Dennison og Geddes skriver at aspekter ved innvandringen de senere år har aktivisert latent motstand blant et krympende segment i folket.

Dersom ytre høyres store aktivitet på egne nettsteder og i sosiale medier betyr at de vinner frem i Norge, skulle vi tro at det ville påvirke vårt innvandringskritiske parti.

Min subjektive vurdering, etter å ha fulgt partiet temmelig tett i mer enn tredve år, er at Frp ikke har skjerpet sin politikk og retorikk, særlig sammenlignet med 1990-tallet, da selv en sindig kar som tidligere statsråd Terje Søviknes uttalte at nordmenn ble psykisk syke av innvandringen. Oppslutningen om Frp er dessuten vesentlig lavere enn den var i starten av dette århundret, og fallet kom før partiet tok regjeringsansvar.

Trædal ser et ytre høyre som i økende grad forgifter den allmenne debatten. Jeg ser et ytre høyre som skriker høyere og høyere i sine ekkokamre. Det betyr ikke at de er ufarlige.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter