Debatt

Kort sagt, torsdag 19. juli

  • Debattredaksjonen

Norsk artsmangfold må ivaretas. Og er det vits i å forby machete? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvem skal ta ansvar for de truede artene?

Vi trenger det norske skogbruket, men det tar ikke nok hensyn til de truede artene våre.

Leder i Verdikjeden Skog og Tre, Heidi Finstad, skriver i Aftenposten at det «generelt ikke er noe tap av biologisk mangfold i de norske skogene som må stoppes». Hvordan kan hun mene dette, når halvparten av alle våre truede arter befinner seg i skogen? (Norsk rødliste for arter 2015.)

Den norske «gammelskogen» er mer enn 160 år gammel, og huser mange flere arter enn ung plantasjeskog. Planter, dyr og sopper foretrekker variasjon i alder, type og høyde på trærne. En hakkespett trenger f.eks. gamle trær som er porøse og fulle av insekter og larver. Reirhullene hakkespettene lager blir senere hus for mus og andre fugler. Bare 2,4 prosent av skogene våre er gammelskog, og det hugges forstemmende nok fremdeles i disse (Sabima.no).

For ti år siden var det vanlig at man tok hensyn til fuglenes hekketid. Nå hugges det aller flest trær i juni, som er fuglenes hekkesesong (Landbruksdepartementets egne tall). 80.000 fuglehekkinger er ødelagt av skogbruket de siste fem årene, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

Tre fjerdedeler av den norske naturskogen er blitt erstattet med flatehogd plantasjeskog. Det er lett å forstå at dette har gått, og går, ut over artsmangfoldet. Hvem skal ta ansvar?

Gunilla Holm Platou, Sande


Forbud feil fokus

Det diskuteres forbud av machete. Dette er helt feil fokus. Jeg har selv blitt truet av en machete, men ville ikke funnet det mindre truende med for eksempel en stor kokkekniv. Voldsmennene vil alltid finne de våpnene de trenger.

Erik Ranheim, Kolbotn

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt