Debatt

Hva blir veien videre, bokstavelig talt? Elvei. | Lars Johan Andresen

Faktisk viser en tidligere studie at vi kan fjerne nesten 50 prosent av klimautslippene fra tungtransporten ved å elektrifisere bare fem prosent av veiene, Lars Johan Andresen.

Det haster å gjøre noe som kutter lastebilens klimautslipp.

  • Lars Johan Andresen
    Direktør Siemens Mobility
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig kjøpte jeg en isbitmaskin på Elkjøp. Pussig nok er den laget for rask nedkjøling, men bidrar samtidig til uønsket oppvarming. For isbitmaskiner, og stort sett alt annet vi forbruker, transporteres med lastebiler.

De står for nesten en tredjedel av våre transportutslipp i dag, og transport er Norges største kilde til klimautslipp.

Skal vi klare å halvere transportutslippene i løpet av det neste tiåret, må vi ta kraftig grep med lastebilene.

Hvis ikke blir problemet faktisk større, for bruken av lastebiler skal dobles frem mot 2050.

Akseptabel prislapp

Så hva kan vi gjøre? Det har forskningsgruppen ELinGO grublet på, med deltagere fra blant annet. Statens Vegvesen, NTNU, Volvo og SINTEF. Og konklusjonen, som kom i juni, er at lastebilene bør lades mens de kjører ved å koble seg til en strømlinje langs veien.

Samtidig som lastebilen kjører direkte på strøm, lades batteriene opp. Dermed er det ikke behov for elveier overalt.

En tidligere studie viser at vi kan fjerne nesten 50 prosent av klimautslippene fra tungtransporten ved å elektrifisere bare fem prosent av veiene.

Og prislappen er akseptabel – her i Norge vil merkostnaden for en motorvei med lading ligge på under ti prosent. Det tilsier at elvei er samfunnsøkonomisk lønnsomt på veier der det kjører over 600 lastebiler daglig.

Les også

Les også: Næringslivet tilbyr en grønn gavepakke for transportsektoren | Kristin Skogen Lund

Men vent! Er vi sikre på at løsningen ligger i lastebilen?

Men vent! Er vi sikre på at løsningen ligger i lastebilen? Hva med klimavennlige skip og tog? Vel. Norske myndigheter har en uttalt politikk om å overføre så mye gods som praktisk mulig fra vei til sjø og bane. Det er bra.

Problemet er at det er svært lite gods som i praksis kan overføres. I fraktanalysen til Nasjonal Transportplan konkluderes det slik: Med sterke virkemidler virker det mulig å overføre opptil 2,6 prosent av frakten fra vei til sjø og bane.

Med andre ord: Vi er helt avhengige av å fjerne lastebilens utslipp for å nå klimamålene.

Siemens og tyske myndigheter undersøkte i 2009 hvilken nullutslippsløsning som vil være best for samfunnet. I teorien finnes nemlig flere, blant annet hydrogen.

Konklusjonen var tydelig: Elvei, med lading via luftlinje, er det beste alternativet.

Les også

Les også: Det ville være ytterst pinlig om klimaet blir verre fordi Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad

Bør slå oss sammen

Etter hvert har også svenske transportmyndigheter, og nå ElinGO, kommet frem til det samme: Elektriske luftlinjer er teknologisk sett den mest modne og samfunnsøkonomisk rimeligste måten å fjerne tungtransportens utslipp på.

Hva blir da veien videre, bokstavelig talt? Vi bør starte elektrifiseringen av hovedveiene med størst trafikkgrunnlag. For eksempel vil det kjøre rundt 3400 lastebiler daglig mellom Oslo og Svinesund i 2030, nesten seks ganger mer enn det som gjør utbygging lønnsomt.

Det haster. Men sammen skal vi klare å nå Norges klimamål gjennom små og store valg. Hvordan vi reduserer tungtransportens utslipp er et av de større.

Vi har nå nok informasjon til å konkludere med at vi bør slå oss sammen med Sverige, Tyskland og etter hvert flere land i utbyggingen av elveier.
Arbeidet bør starte med å realisere et fullskala prosjekt på en av Norges mest trafikkerte strekninger.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Tungtransport
  2. Elektrifisering
  3. Klima og miljø