Debatt

Jeg stiller meg uforstående til at HRS fortsetter å motta statsstøtte

 • Umar Ashraf

Hege Storhaug har iverksatt organisert frihetsberøvelse, og hun bruker mediene for å spre sin ideologi, mener Umar Ashraf.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hege Storhaug oppmuntres av sin egen lille tilhengerskare bestående av nettsamfunnets tapere som poster og liker rasistiske kommentarer. Storhaug har iverksatt organisert frihetsberøvelse, og hun bruker mediene for å spre sin egen ekstremistiske ideologi.

Umar Ashraf Privat

I en ganske «overmodig» motkommentar i Aftenposten prøver Hege Storhaug denne uken å konstatere sin ekstreme tolkning av Sharialover som den rette. Dette gjør hun uten å kunne gammel arabisk, ingen teologisk bakgrunn og uten religiøs tilknytning til islam. Med sin ukorrekthet legitimerer hun ekstremistenes tolkning.Storhaug fastholder at «hijab er islamismens uniform», altså symbol for totalitær ideologi. Hun skriver at « Ashraf tar således feil når han påstår at kvinner som Mor Theresa og Benazir Bhutto brukte hijab. Det finnes ikke ett eneste foto på denne kloden som kan bevitne hans påstand».

Fortell meg gjerne, hva er forskjellen? Er det stramhetsnivået på skautet som avgjør? Tullete.

Jeg skal ikke påstå at det ikke finnes tilfeller av tvang tilknyttet plagget blant muslimer. Men ved å utpeke hijab som fundamentalistenes plagg prøver hun å bygge aksept for å forby hijab, noe som er intet annet enn frihetsberøvelse for et overlegent flertall av kvinner som bruker det av fri vilje.

Da passer det dårlig at Storhaug skal etterlyse frihetsverdier blant moskeer og religiøse ledere som nylig har tatt sitt standpunkt gjennom deltagelse i demonstrasjonen mot ekstremisme.

Enkeltmennesker har ikke definisjonsmakten

Storhaug viser til statsstipendiat og forfatter Walid al-Kubaisi som kilde. Dermed gir hun hijabens definisjonsmakt til en enkeltperson, som hverken snakker på vegne av verdens muslimer, eller representerer dem. At en enkelt muslim prøver å ta til seg, eller får tildelt rettighetene over definisjonsmakten for restens verdier og handlinger er ikke noe annet enn det «Profetens Ummah» gjør.

Storhaug, som nordmann ønsker jeg å gå i demonstrasjonstog for å ta min avstand fra deg

Det minner om hvorfor man valgte å iverksette en demonstrasjon her til lands.

Se video fra demonstrasjonen i Oslo:

Les også

Her setter 19 år gamle Faten ekstremistene på plass

Storhaug, som nordmann ønsker jeg å gå i demonstrasjonstog for å ta min avstand fra deg. Din ekstremistiske tankegang representer ikke norske verdier, eller majoriteten av nordmenn, uansett hva nettrollene sier til deg.

Sharia-lovgivning brukes i familiesaker

Storhaug forventer å høre om sentrale moskeer i Norge som har snudd ryggen til shariaens straffelover og familielovverk. Sistnevnte er særdeles kvinnediskriminerende, ifølge Storhaug.

Jeg kan heldigvis ikke vise til moskeer i Norge som har snudd ryggen til sharia. Det viser bare at moskeene her til lands ikke har den samme ekstreme tolkningen av sharia som henne selv.

Kvinner i samfunn styrt av sharia har vanligvis færre rettigheter enn kvinner i Vesten. Majoriteten av muslimske samfunn har varierende grad av sharia integrert i sine lovsamlinger, men nesten alle bruker sharia for å styre familiesaker.

Kvinner i samfunn styrt av sharia har vanligvis færre rettigheter enn kvinner i Vesten

Det er ingen overordnet myndighet som bestemmer sharia, det er heller ikke kun én oppfatning av hvordan kvinners rettigheter passer inn i denne loven.

Ulike tolkninger og lover avhenger av hvilken av de fire skolene i islamsk rettsvitenskap som blir brukt. Skikker blant ulike sekter og i forskjellige land avgjør også.

Mange muslimske feminister og lærde hevder helt rettmessig at de tolkninger av sharia som vedvarer å undertrykke kvinner, har ikke noe grunnlag i islam, og er skapt av menns feiltolkninger av de hellige tekstene.

Religiøse tekster er fra en annen tid

Ziba Mir-Hosseini, iransk-født juridisk sosialantropolog med doktorgrad, spesialist på islamsk lov og utvikling, og forfatter av flere bøker om islam, kjønn, og familien, sier følgende:

«Jeg argumenterer for at muslimske familielover er produkter av sosiokulturelle forutsetninger og rettslige resonnementer om innholdet av forholdet mellom menn og kvinner. Med andre ord, de er juridiske konstruksjoner skapt av menn, formet av sosiale, kulturelle og politiske forhold som i islams hellige tekster blir forstått og omgjort til lov».

Selv i Vesten (hvor kristendommen har regjert i stor grad) har vi hatt en kvinnefrigjøringsrevolusjon de siste fire til fem tiårene

Religiøse tekster er fra en tid hvor hele samfunnskonteksten var av en ulik art. Storhaug glemmer at selv i Vesten (hvor kristendommen har regjert i stor grad) har vi hatt en kvinnefrigjøringsrevolusjon de siste fire til fem tiårene. Hun kan ikke tvinge frem en slik revolusjon i muslimske land.

Sekularisering med skille av stat og religion vil skje, men til sin tid

Sekularisering med skille av stat og religion vil skje, men til sin tid. Storhaug utelukker faktorer som virkelig former et samfunn, blant annet utdanningsnivå, og økonomisk og politisk stabilitet.

Dette er noen av forutsetningene for å ta til seg og respektere demokratiske verdier. Og i mange av de muslimske landene er disse forutsetningene blitt fratatt dem gjennom Vestens politiske krigføring. Eksempelvis er Al-Qaida og Afghanistans tilstand et direkte resultat av USAs opplæring for å bekjempe russerne noen tiår tilbake.

Gjørmekamp med Storhaug

Storhaug er hjertelig velkommen til å vri sin tolkning av Sharialovene i retning av ekstremistisk kontekst, men hva er da forskjellen på henne og ekstremistene i «Profetens Ummah»? Da må jeg selvfølgelig få lov til å vri min tolkning av hennes uttalelser i nynazistisk kontekst, og vi er begge like langt i gjørmekampen.

Jeg stiller meg helt uforstående til at Human Rights Service fortsetter å motta statsstøtte

Storhaug avslutter med å spørre: «Hvor skjer radikaliseringen?» Jeg vil fastholde at den skjer blant annet som en direkte konsekvens av feiltolkninger og spredningen av disse. Jeg stiller meg derfor helt uforstående til at Human Rights Service fortsetter å motta statsstøtte slik at Storhaug kan fortsette å skrive kronikker som er samfunnssegregerende.

Twitter: @UmarA5

 1. Les også

  Varslernes lodd

 2. Les også

  Nok religion nå?

 3. Les også

  Ekstremisme er et samfunnsansvar

 4. Les også

  Vårglimt i en IS-tid

Les mer om

 1. Debatt
 2. Ekstremisme
 3. Islam

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme | Usman Rana

 2. DEBATT

  Islamkritikk skal forsvares – men ikke muslimhat | Nancy Herz

 3. NORGE

  Ny bok om islamsk humanisme: - Holdningene til likestilling endrer seg raskt i positiv retning

 4. KRONIKK

  Wahhabismen utfordrer våre friheter | Carl Schiøtz Wibye

 5. DEBATT

  Muslimfiendtlighet er ikke religionskritikk. Det har en ondskapsfull agenda. En kunnskapsløs agenda.

 6. A-MAGASINET

  Har prøvd å bli skilt i to år