Gamle Krigsskolen må reddes! | Ole Rikard Høisæther

Det er umulig å tenke seg at den gamle Krigsskolen settes i spill som salgsobjekt. Opprett heller en stiftelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I juni ble det kjent at Forsvaret vil selge den fredede eiendommen. Umiddelbare behov for utbedring beløper seg til mer enn 100 millioner kroner, fullrestaurering vil koste 350 millioner. Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet sier: «Derfor har vi bestemt oss for å selge.»

Med mindre det hele er et taktisk utspill for å vekke vernemyndighetene og andre i staten til aksjon, kaller situasjonen på bredere engasjement og kreative løsninger. Her er et innspill.


Unike verdier

Bygningen ble gitt til Krigsskolen av Bernt Anker i 1802. Hans bror var nest siste eier og holdt et stort og selskapelig hus til han gikk konkurs i 1798. Bygningen er på tross av manglende vedlikehold det viktigste bevarte rokokkopalé i Norge.

Når statlig eiendom selges, får andre i staten kjøpe først, og deretter kommunen før private. Staten og kommunen har mer enn nok antikvarisk bygningsmasse i Oslo til representasjon og andre formål. Salg til det offentlige er derfor lite realistisk. Når det gjelder private, vil en fredet bygning som denne neppe la seg «regne hjem», som det heter i de kretser.

Oslo Byes Vel spilte en sentral rolle i redningen og gjenoppføringen av Militærhospitalet fra 1807. Den rosa trebygningen er Oslos største laftehus, og gjenoppføringen i 1983 kostet over 100 millioner i dagens kroneverdi, reist gjennom ideelle bidrag og lån til stiftelsen.

Opprett en stiftelse

Som nevnt er sommerens rop om ulv fra Forsvarsdepartementet muligens taktikk for å vekke andre statlige aktører til handling. Hvis ikke må det være mulig med et offentlig og privat spleiselag for å etablere «Stiftelsen Gamle Krigsskolen». Det bør kunne reises midler til oppgraderingen og et fremtidig vedlikeholdsfond.

Det må være en lettelse for Forsvaret å overdra denne viktige eiendommen til en selveiende stiftelse som vil kunne benyttes som før av Krigsskolen, kontorer for historie, forskning, veterantjenesten eller andre. Kulturorganisasjoner og andre ideelle foretak kan leie til mottagelser, foredrag, boklanseringer o.a. Det vil kunne åpnes for private arrangementer.

I 2024 er det 400-årsjubileum for Christiania. Da er det ti år siden Eidsvoldsbygningen sto ferdig restaurert for 384 millioner kroner. Gamle Krigsskolens gjenåpning i full glans i 2024 ville bli den viktigste jubileumsgaven til hovedstaden og hele landets befolkning.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.