Vi finner oss ikke i å bli misbrukt på denne måten, Lurås | Signert av 21 debattanter

  • 21 debattanter
Vi som kritiserer våre egne, omtales som helter, de vi kritiserer, som en slags fiende – når vi kun mener godt med vår kritikk, skriver blant annet Nancy Herz (t.v) og Sofia Srour (t.h).

Vi er også en del av den gruppen du vil stenge ute. Vi er barn av innvandrere og flyktninger, og vi er det nye Norge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Innlegget er skrevet av: Isra Zariat, Sofia Srour og Nancy Herz

Signert av: Amina Bile, Namra Saleem, Fatema Al-Musawi, Faten Mahdi Al-Hussaini, Mahira Karim, Sofia Rana, Linn Nikkerud, Florence Mahfouz, Sarah Zahid, Zuhayr Hussein Abdi, Nora Warholm Essahli, Maria Khan, Seher Aydar, Nora Mehsen, Afak Afgun, Marian Hussein, Mehda Zolfaqari, Iqra Mahboob.


Den kontroversielle innvandringskritikeren og leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse, Helge Lurås, forsøker å ta de «skamløse» debattantene og debatten om skam og æreskultur til inntekt for egen agenda i sitt debattinnlegg i «Skam og ære»-serien til Aftenposten 14. juni.

Lurås mener at «det masseinnvandringen allerede har skapt, er kultur- og verdikonflikter. De stikker dypt, og forhindrer oss i å ha en felles identitet», og han konkluderer med at «asylinstituttet bør avskaffes i sin nåværende form – av hensyn til alle i Norge, inkludert de 'skamløse'»

Lite skjønner han at holdninger og utspill som dette er med på å svekke samfunnsånden vi så hardt prøver å bygge.

Lurås er bekymret for at Aftenpostens storsatsing i denne debatten kun er en fattig trøst for å «berolige folk om at det nå er nye tider» uten at dette hverken har noe hold eller substans.

Om det er noe som bidrar slike holdninger og misbruk av debatten, så er det nettopp slike ytringer.

Vi finner oss ikke i at vårt engasjement og våre stemmer blir misbrukt på denne måten.

Les også

Les Lurås’ innlegg her: Asylinstituttet bør avskaffes – av hensyn til alle i Norge, inkludert de «skamløse»

OK og ikke-OK utlendinger

Det er flere punkter vi reagerer på, og det er noe svært problematisk og bekymringsfullt med Lurås og hans likesinnedes retorikk.

For det første blir debatten om sosial kontroll og «skamløse jenter» misbrukt for å begrunne en snever og inhuman holdning i innvandrings-, asyl- og integreringsdebatten.

I et Facebook-innlegg datert 4. juni skriver Lurås: «For noen av oss er terrorangrep fra innvandrermiljøer en klar indikasjon på at antallet må begrenses».

Han nøler ikke med å spille på menneskers frykt for det ukjente til gevinst for sin provoserende agenda mot innvandring.

Når Lurås foreslår å stenge asylinstituttet i sin nåværende form, glemmer han at det har vært innvandringsstopp i Norge siden 1975, og de fleste som har søkt asyl i Norge, har kommet her på spesielle grunnlag, som blant annet familiegjenforening.

Det økte antallet asylsøkere og flyktninger som har kommet til Norge de siste årene, skyldes at verdenssamfunnet står overfor en humanitær krise, og mennesker tvinges til å sette ut på flukt fra krig og nød. Norge er ikke fritatt sitt humanitære ansvar, og vi har en plikt til å hjelpe de som flykter fra krig og konflikt.

Les også

«Maria» var i tyveårene, men fikk ikke bestemme ektefelle eller innetid selv. Nå skjer all kontakt med familien via politiet.

For det andre blir det multikulturelle Norge satt opp som en kontrast til «et Norge hvor nordmenn har en felles identitet».

Slik fremmer ikke bare Lurås en tanke om «oss» og «dem» hvor «oss» er de som har bodd i Norge lengst med forfedre av vestlig bakgrunn, men også et skille mellom de «OK-utlendingene» og de «ikke-OK utlendingene».

Glemmer viktig poeng

Dessuten snakker man ofte om å innføre liberale verdier i minoritets- og innvandrermiljøer. Våre miljøer fremstilles altså som homogene, men også her har vi et stort mangfold av verdier, syn og meninger.

Vi er ikke «de u-likestilte andre» eller «de illiberale» – og nye unge stemmer er et godt eksempel på det.

Lurås reduserer også debatten vår om sosial kontroll til å omhandle minoritetsmiljøer og innvandrere, men glemmer at det finnes lukkede miljøer i Norge i dag som Smiths Venner og Jehovas vitner, hvor den samme sosiale kontrollen forekommer.

Les også

Hver gang jeg får beskrevet utfordringer minoriteter møter, tenker jeg: «Dette høres jo veldig ut som min oppvekst i Smiths Venner!»

Vi som kritiserer våre egne, omtales som helter, de vi kritiserer, som en slags fiende – når vi kun mener godt med vår kritikk og ønsker å bidra til opplysnings- og holdningsarbeid.

Vi er ikke enten eller, vi er både og

Når Lurås skriver at asylinstituttet må avskaffes i sin nåværende form med hensyn til de av oss som kjemper mot ukultur, glemmer han et viktig poeng: Vi er også en del av den gruppen mennesker som han vil stenge ute. Vi er barn av innvandrere og flyktninger, og vi er det nye Norge.

Vi er heller ikke enige med hans argument om at mangfoldet skader landet vårt. Lurås og andre som han kan ikke fortsette å støtte oss samtidig som de ønsker mindre mangfold. Vår styrke er nettopp mangfoldet av stemmer, bakgrunner og kulturer.

Reduserer debatten

Vi som snakker om disse tingene, er en del av denne gruppen som Lurås vil stenge ute. Vi gjør det vi gjør på grunn av mangfoldet og det multikulturelle Norge, ikke på tross av det.

Mens vi prøver å fremme samhold og felles frihetskamp om et samfunnsproblem, reduserer Lurås debatten om sosial kontroll til å gjelde innvandrere, minoritetsmiljøer og muslimer.

Les også

«Mina» frykter at datteren som brøt med familien, har mistet respekt i miljøet for alltid

Vår kritikk av våre miljøer er ment godt, og vi snakker om disse tingene fordi vi bryr oss om Norge og viktige kjerneverdier som demokrati, frihet og fellesskap.

Vi ønsker å engasjere og inkludere alle i denne kampen, ikke polarisere og stigmatisere allerede sårbare grupper.

Måten Lurås begrunner å avvikle hele asylsystemet i sin nåværende form med blant annet kampen mot sosial kontroll og «forakten for det norske» funker mot sin hensikt.

Ja, det finnes mange fordommer, og fordommer går begge veier – men vi må huske på at denne debatten handler om mennesker.

Meninger vi ikke har

Sist, men ikke minst er det viktig å bemerke at i denne debatten blir vi ofte beskyldt for å bidra til økt stigmatisering av allerede utsatte minoriteter. Kommentarer som Lurås' gjør det vanskelig for oss å nå ut med vårt budskap til de menneskene vi er avhengige av å spille på lag med.

Vi gir selvfølgelig ikke etter for slik kritikk. Vi tenker det er viktigere enn noen gang å ta debatten om sosial kontroll selv om noen hårsåre skulle føle seg krenket av kritikken, men av hensyn til oss «skamløse jenter» og de jentene vi ønsker å nå ut til, bør denne polariserende retorikken utfordres på det sterkeste.

Holdninger som Lurås fremmer, bidrar ikke til at vi får større handlings- og ytringsrom, men til at vi får enda mindre.

I stedet for å kunne bekjempe ukultur og urett på en front, er vi nå nødt til å bruke krefter og energi på å mobilisere mot stemmer som hans også.

Vi må ta denne kampen på ulike fronter, og ytringer som hans er med på å diskreditere oss og ilegge oss meninger vi ikke har.


Enkelte setninger i det opprinnelige innlegget er endret fra å «avskaffe asylinstituttet» til å «avskaffe asylinstituttet i sin nåværende form».