Samarbeid nødvendig i kampen om annonsekronene | Rolv Erik Ryssdal

Skal norske mediehus styrke seg på annonsesiden, er vi avhengig av å samarbeide om innsamling av data som gjør at vi kan tilby brukerne mer skreddersydd innhold og annonsørene mer treffsikker markedsføring.

De globale teknologiselskapenes dominans på nettet skaper økt behov for samarbeid i mediebransjen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De globale gigantene Google, Apple, Facebook og Amazon har det til felles at de har vært gode til å lage brukervennlige digitale tjenester som folk vil ha – de har rett og slett gjort folks digitale liv bedre. Det er grunnlaget for at de har kunnet bygge seg opp til den formidable styrke de har i dag, der vi ser at de er en daglig del av våre liv enten det er i form av e-mail, søk, kontakt med venner eller digitale betalingsløsninger.

Rolv Erik Ryssdal

Samtidig representerer de en stor utfordring for tradisjonelle medier. I artikkelen«Facebook is eating the world» skriver digital-guru Emily Bell at mediebransjen har endret seg mer de fem siste årene enn på de fem hundre foregående. «Vi ser en massiv endring både når det gjelder kontroll og finansiering. Fremtiden til våre publisistiske økosystemer er i ferd med å havne i hendene på noen få aktører som vil kontrollere skjebnen til så mange», skriver Bell.

Sannheten er at de globale plattformene i dag utfordrer tradisjonelle medieselskaper både på innholdssiden og i kampen om annonsekronene.

Skjevprioritering av nyheter?

En ny undersøkelse sist uke fra The Reuters Institute for the Study of Journalism bekrefter at stadig flere dekker sitt nyhetsbehov via sosiale medier. Rundt halvparten av de 50.000 respondentene i undersøkelsen (i 26 land) svarte at Facebook er deres vanligste nyhetskilde. Det er åpenbart at Facebook (som ikke produserer nyheter selv) ønsker å bli selve inngangsportalen for folks nyhetsbehov.

Et medieselskap som Schibsted – som i Norge eier selskaper som Finn, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen – har tradisjonelt hatt et veldig nært forhold til våre lesere. Særlig gjelder dette abonnementsavisene. At Facebook nå ønsker å plassere seg mellom mediehuset og leseren, er noe norske mediehus bør være på vakt overfor.

Facebook anklages for ikke å være nøytrale i sin nyhetsprioritering. Den britiske avisen The Guardian publiserte nylig et internt Facebook-dokument som i detalj beskrev hvordan Facebooks medarbeidere skal styre hvilke nyheter og temaer som skal trende på Facebook. I et presseetisk perspektiv gjør Facebooks manglende åpenhet det til en risikabel øvelse å overlate journalistiske prioriteringer til en datastyring vi ikke vet noe om.

Les Aftenpostens leder om Facebook og nyhetsformidling:

Les også

Facebook bør ikke få redaktørrollen i norske medier

Et alternativ til de globale plattformene

Spørsmålet mange utgivere nå stiller seg selv, er hva som er riktig strategi fremover: Skal man se på seg selv som en innholdsleverandør som tilbyr artikler og nyheter til de globale plattformene? Blant fordelene er å nå ut til flere lesere og muligheten for å styrke sin økonomiske situasjon, blant ulempene er at plattformene dikterer de redaksjonelle og økonomiske reglene. Eller har man nok styrke og tro på at det går an å utvikle den nye journalistikken og skape et alternativ der mediehusenes egne kanaler er så relevante og gode at brukerne oppsøker dem direkte, og ikke bare via sin Facebook-feed?

Valget medieledere står overfor er følgelig ikke enkelt. Som en Guardian-leder har uttrykt det: «For medieselskaper finnes det ikke lenger en valgmulighet som er lavrisiko». Diskusjonen er viktig. Det handler om hvordan man sikrer fri og uavhengig journalistikk, med den samfunnsmessige betydning det innebærer. Myndighetene har følgelig også en rolle å spille her med å fortsette å modernisere det mediepolitiske rammeverket.

Kampen om annonsekronene

I noen år nå har Google og Facebook vært våre største konkurrenter i kampen om annonsekronene, selve finansieringen av journalistikken. Der har de med sine data og inngående kunnskap om brukerne kapret stadig nye markedsandeler. Anslag for 2016 tyder på at rundt 3,8 milliarder norske annonsekroner vil havne hos disse to.

Nå er det svært viktig for norske mediehus å styrke seg på annonsesiden for å kapre en større del av inntektene. Skal vi klare å få til det, er vi avhengig av å kunne samle nok data for å tilby brukerne mer skreddersydd innhold og annonsørene mer treffsikker markedsføring. Jo mer og bedre data vi har, jo bedre treffer annonsene og jo mer oppfattes den som relevant av brukeren. Men vi erkjenner at vi ikke er store nok alene. Det er derfor samarbeid er blitt et nøkkelord i mediebransjen. Når vi snakker om et tettere samarbeid mellom norske mediekonsern, så er det derfor på annonsesiden det er mest aktuelt.

I Schibsted har vi valgt å tilknytte oss en uavhengig leverandør av annonseteknologi, og vi mener det er bra at det kan finnes et slagkraftig alternativ til Google og Facebooks plattformer. Vi er glade for at mediekonsernet Polaris nå også er i ferd med å knytte seg til dette, og håper flere vil følge etter. Det er et skritt på veien mot å lage bedre digitale produkter både for lesere og annonsører. Den utfordringen er felles for norske mediehus, og vi mener et bredere samarbeid vil kunne skape de beste løsningene.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter