Debatt

Barnevernet må våge å bruke sunn fornuft

  • Einar C. Salvesen
Mye kan avdekkes og repareres gjennom tett oppfølging, god dialog og et barnevern som tør å bruke sunn fornuft i anvendelsen av lover og regler, skriver innleggsforfatteren.

Tiden er overmoden for å gå gjennom den tilnærming og de metoder som barnevernet anvender for å avdekke eventuell vold eller annen omsorgssvikt i hjemmet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

La meg innledningsvis være klinkende klar på én ting:

Ingen kan være uenig med barneombudet i at vold og overgrep mot barn må bekjempes med alle hensiktsmessige midler.

I slike saker er ofte tvang, akuttvedtak og omsorgsovertagelse helt nødvendige tiltak.

Det er tragisk når barn utsettes for vedvarende vold uten at de rette instanser klarer å handle resolutt.

Gale avgjørelser fattes

Artiklene i Aftenposten den siste uken har imidlertid handlet om et annet omfattende problemområde innen norsk barnevern, om det faktum at etaten i altfor mange tilfeller kombinerer unødig maktutøvelse med inkompetanse, lukkethet og manglende evne til dialog med berørte familier.

Einar C. Salvesen.

I kjølvannet av dette ser vi også at gale avgjørelser fattes, katastrofalt for de familier som blir rammet. Det er helt åpenbart at karakteristikken over ikke gjelder alle barnevern og at mange mennesker i systemet gjør en god og samvittighetsfull jobb. Det er imidlertid ikke slik som Gunnar Haadem i Nordstrand barneverntjeneste (Aftenposten lørdag) synes å tro; at gode intensjoner, vakre ord og opprettelse av klageordninger sikrer et godt barnevern.

Som i så mange andre yrker som har med kompliserte menneskelige faktorer å gjøre, dreier det seg langt på vei om personlig egnethet, empati og vektlegging på å skape dialogorienterte organisasjoner. Etter mange fagfolks klare oppfatning, er ikke dette tilfellet med norsk barnevern i dag.

Diffuse eller mindre alvorlige bekymringsmeldinger som ofte kunne vært håndtert gjennom god dialog med familien, tydelighet fra barnevernets side, kombinert med tillitskapende tiltak, fører isteden til at barn til relativt uskyldige foreldre kan risikere å bli hentet i barnehage og skole av politi. Det skjer ofte med akuttvedtak som fører til omsorgsovertagelser som viser seg å være altfor svakt fundert.

Som klinisk psykolog med mange års erfaring med norsk barnevern er det ikke vanskelig å gjenkjenne erfaringen til moren som kastet et håndkle i ansiktet på sønnen (Aftenposten 30. mai).

Gå gjennom metoder og tilnærming

Tiden er overmoden for å gå gjennom den tilnærming og de metoder som barnevernet anvender for å avdekke eventuell vold eller annen omsorgssvikt i hjemmet.

Mye kan avdekkes og repareres gjennom tett oppfølging, god dialog og et barnevern som tør å bruke sunn fornuft i anvendelsen av lover og regler.

Likeledes bør vi, i saker som ikke omhandler grov vold eller overgrep, gå nøye inn i omsorgsovertagelsens pris i det totale bildet – alt dette i lys av hva som er barnas – ikke de voksnes – beste.

Les også

  1. Barneombud Anne Lindboe: - Voksne må tåle å bli tråkket på tærne

  2. Slik samarbeider politi og barnevern i politidistriktene

  3. - Hele familien har fått problemer etter politiets og barnevernets aksjon

Les mer om

  1. Debatt
  2. Barnevern