Debatt

Kritikken av økonomifaget er ikke dekkende | Steinar Holden

 • Steinar Holden
  Steinar Holden
  Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Leder av ekspertgruppen om samfunnsøkonomisk effekter av smittevernstiltak.

Kritikk er sunt, men den bør ta utgangspunkt i den forskning og undervisning som faktisk gjøres

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten 24. august kommer Ebba Boye og Rethinking Economics Norge med kraftig kritikk av økonomifaget og undervisningen som gis ved universiteter i Norge. Det er bra at studenter er engasjert i undervisningen, og jeg har for så vidt sympati med Boye og andres kritikk av deler av faget.

Misvisende om mainstream økonomi

Likevel blir det misvisende når Boye skriver at «Nyklassisk økonomi, eller dagens «mainstream» økonomi, er sentrert rundt prinsipper som likevekt, rasjonelle aktører og perfekte markeder», og at det «ved norske universiteter kun undervises i denne ene, svært smale, metoden for å studere samfunnsøkonomi».

Denne beskrivelsen dekker hverken faget eller undervisningen.

«Mainstream» økonomi er mye mer mangfoldig enn det vi gjerne omtaler som nyklassisk økonomi, som er en liten del av faget. Dersom man studerer de artikler som publiseres i de mest anerkjente tidsskriftene i faget, vil man se at det er et stort spenn og det forskes på virkelige problemstillinger. Eventuelle interesserte kan se sammendrag fra alle artiklene i aprilnummeret i American Economic Review, som er det høyest rangerte tidsskriftet, på min hjemmeside.

Det er vanlig å studere modeller med mangelfull informasjon, usikkerhet eller ulike antagelser om menneskelig adferd, likevekt og endring. Det har også skjedd store fremskritt i empirisk forskning – der økonomer bruker store datasett og avanserte statistiske metoder for å undersøke og tallfeste sammenhenger i økonomien.

Sunn faglig diskusjon

Jeg forundres stadig over mange kritikeres entusiasme for «andre teoriretninger». Det er mange ulike tilnærminger innen faget som også tar opp temaer de «andre teoriretningene» gjerne ser på, som kriser, ulikhet, fordeling og bobler.

Noen mainstream-økonomers kritikk av andre deler av faget, som Boye tolker som tegn på at faget er «snevert» og «ikke spesielt nyttig», ser jeg som sunn faglig diskusjon.

Feil om eksamen

Undervisningen kan naturlig nok ikke ta opp alle emner det forskes på. Men Boyes påstand om at «økonomieksamenene ved Universitetet i Oslo kun [er] en testing av elevers kunnskap om nyklassisk teori og matematisk metode», er feil.

Nyklassisk teori i den vanlige forståelsen av begrepet er med, men det utgjør bare en liten del av vår undervisning. Vi underviser selvfølgelig i mange andre temaer også, som politisk økonomi, mer keynesiansk preget teori, adferdsøkonomi, utviklingsøkonomi, miljøøkonomi, empirisk metode osv., slik det gjøres ved ledende universiteter i Europa og USA.

Vår ambisjon er at våre studenter skal lære sentrale teorier og ferdigheter innen økonomi og støttefag som matematikk, statistikk og empirisk metode slik at studentene kan stå best mulig rustet til et yrkesliv som økonom.

Både fag og undervisning kan helt sikkert bli bedre, men kritikk blir mer nyttig hvis den i større grad tar utgangspunkt i den undervisning og forskning som faktisk gjøres.

Les mer om økonomifaget:

 • Trenger vi 25 økonomiutdanninger i Norge?
 • Forbanna økonomer!
 • Uviten: Vitenskap eller moralisme?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Samfunnsdebatt
 2. Skole og utdanning
 3. Økonomi