Kort sagt, onsdag 21. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Skolepolitikk. Jakt. Vestkantbadet. Kriminalitet. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et mangfoldig skoletilbud skaper en bedre skole

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forsøker i et innlegg i Aftenposten 14. september nok en gang å skremme med Sverige, som på ingen måte er et forbilde i skolepolitikken.

Høyre brukte alle år i regjering på å løfte den offentlige skolen, gjennom nye læreplaner, tidlig innsats og et historisk lærerløft. Resultatene er at flere velger yrkesfag, flere fullfører videregående og at de med svakest utgangspunktet løfter seg mest. Det er jeg stolt over.

Arbeiderpartiet har styrt norsk skole i snart ett år, og er mer opptatt av å reversere enn å utvikle. Så langt har regjeringen skrotet den eneste karriereveien som var for lærere i skolen, lærerspesialistordningen. Den har fjernet kompetansekravene for lærere som underviser i norsk, matte og engelsk. Videre har den gitt et grunnskoletillegg der kommunene premieres for å opprettholde flest mulig skoler – ikke best mulig. Regjeringen har også redusert elevenes valgmuligheter ved å kutte fritt skolevalg og stanse nye friskoler med yrkesfaglig profil.

Ingen elever er like. Da kan heller ikke skolene være det. Hvis flere elever kan velge et tilbud som passer dem, er det større sjanse for at de kommer i mål med skolegangen.

Aps retning i skolepolitikken gir grunn til bekymring.

Margret Hagerup, stortingsrepresentant (H)


Romantisering av jakt

Jakt er høsting – om det høstes som matauke. Slik er det ikke i 2022 og har ikke vært det på 20–30 år. Etter 70-tallet har jakt dreid seg om heder og ære blant likesinnede og «likes».

Torgal Sætre forvrenger sannheten romantisk (Aftenposten 12. september) og kan ikke tas seriøst når han starter med en feil om antall jegere. Av norske innbyggere over 14 år er det 4.640.343 personer. 12 prosent av disse er 556.841. I 2022 var det 520.800 i jegerregisteret, men i jaktsesongen 2021/22 var det 136.800 som betalte kontingent og jaktet (SSB). Fra 2019/2020 til 2020/2021 falt antallet for jegerprøven med 18 prosent (tall fra SSB).

I 2021/2022 ble det felt 29.278 elger, en nedgang på 7,8 prosent. I 2014/2015 betalte 200.000 jegeravgiften. Rundt 60.000 flere enn i 2021/2022. 500.000 høres finere ut enn 136.900 (tall fra SSB).

Sætre refererer til en undersøkelse gjort av Kantar på oppdrag fra og i samarbeid med Miljødirektoratet, Friluftslivets fellesorganisasjon, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statskog. Det ligner et bestillingsverk.

Det drepes ca. 22.000 rever pr. år, og av disse skadeskytes ca. 8600. Det er mye smertehelvete fordi noen må oppleve gleden ved å drepe. Vi skyter ca. 30.000 elger i året, ca. 4500 skadeskytes og må søkes opp. I Sætres «folkehelse, kultur, naturvern og rekreasjon» må tusenvis av fugler og dyr bli skadeskutt og lide.

Hvorfor tillater vi at noen drar ut i vår felles natur for å slakte hare, rødrev, rådyr, trost, rev, bever, ulv, bjørn, jerv, gaupe, ekorn og kråke?

Steinar Austheim, samfunnsdebutant og miljøverner

Vestkantbadet blir ikke for hele Oslo

«Vestkantbadet skal være for hele Oslo», skrev hotelldirektør ved Sommerro Jarle Moen 31. januar. Han svarte en som var fortvilet over stengte Oslo-bad.

Om Vestkantbadet skrev Moen at: «... tilbudet skal være for alle. Og inngangsbilletten deretter.»

Nå vet vi at publikum får besøke badet fra kl. 10-14 mandag-fredag og 14-19 søndag. Billettprisen blir 250 kroner pr. besøk.

Mosjonssvømmere som svømmer hver dag, før eller etter arbeidstid, får ikke et tilbud – ingen som ikke har fri midt på dagen på hverdager, får bruke Vestkantbadet annet enn på søndager. Ingen som ikke kan betale 250 kroner for svømmetrening, får et tilbud ved Vestkantbadet. Mosjon tre ganger i uken vil eksempelvis koste 39.000 kroner i året.

Badets eier kommer ikke til å ombestemme seg.

Vi trenger et svømmetilbud vest i Oslo. Et basseng som er åpent hele dagen, hele året. Vestkantbadet, som var et slikt tilbud frem til det stengte i 2018, ble et ørlite håp da direktøren sa det skulle være for alle. Slik blir det ikke. Da trenger vi noe annet. Hva sier Oslo kommune til det?

Ellen Beate Dyvi, Oslo

Snikk-snakk, sa du, Tybring-Gjedde?

Fordommar som medverkar til framandfrykt og stigma spreidd av folk i høge posisjonar, og som tek del i den offentlege debatten under dekket av «tøffing som torer ta bladet frå munnen», hjelper ingen.

Det som derimot har effekt, er at me har tillit til kvarandre som menneske og rausheit nok til å forstå at me er forskjellige alle saman. Lokalmiljø som ikkje er skremt frå å stille opp, medverkar til meistring og gode liv. I tillegg til gode offentlege tenester som barnehage, skule, fritidstilbod, Nav, helsetenester, politi og barnevern som ikkje går på sparebluss.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) må endeleg snakka om «kraftfulle tiltak» for å få bukt med valdshendingar i Oslo. Han må gjerne også snikk-snakke om kva dei sju justisministrane Frp hadde i tida si i regjering, fekk til, eller ikkje. Han må gjerne snikk-snakke om innvandringsstogg, utvising og buplikt. Men Tybring-Gjedde ser framleis ikkje samanhengen mellom sine eigne haldningar og andre menneske sine moglegheiter. At dei ikkje startar med polariserande snikk-snakk, men først og fremst med han sjølv. Og det meinar eg i blodig alvor.

Henny-Kristin Asperanden Navarsete, Arbeiderparti-kvinne