Uklokt med felles lokal- og stortingsvalg

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Eirik Løkke fra Civita foreslår at lokal- og stortingsvalg bør avholdes samme dag. Målet er å få politikerne til å planlegge en mer langsiktig politikk. Målet er klokt, men felles valg vil skade demokratiet.

I 30 år har jeg som en del av mine yrker jobbet med kommunikasjon i massemediene. Aldri har jeg opplevd så liten interesse for saker av allmenn viktighet som når jeg har forsøkt å nå frem med lokalpolitikk. Mine mer erfarne kolleger beskriver tilsvarende utfordringer over lang tid.

Lokalpolitikk drukner i de store nasjonale sakene selv med separate valg. Spesielt vanskelig er det i Oslo, hvor den nasjonale politikken utformes og lokalavisene er marginale.

Med tre valg samtidig tror jeg det ville blitt for mange navn, saker og lister å forholde seg til. Det kan føre til lavere valgdeltagelse.

Som folkevalgt til Oslo Bispedømmeråd har jeg deltatt i doble valg. Kirkevalget gjennomføres samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, og det er krevende.

Kommunevalget avgjør velferdstjenester som barnehager, skoler, eldreomsorg, samt skatter og avgifter. Derfor er lokalpolitikk viktig og behøver egne valg med størst mulig oppmerksomhet.

Arve Juritzen,

Leder i Oslo Høyres næringspolitiske Bedriftskanal og bystyrekandidat