Feilaktig om makspriser

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat skrev nylig i Aftenposten at «Tilsvarende vil makspriser for forbrukerne ikke gi noen grunn til å begrense kraftforbruket».

Uttalelsen tyder på mangel på forståelse av selv enkle økonomiske prinsipper.

Anta eksempelvis at man innførte en makspris for husstander på 50 øre for 100 prosent av volumet man bruker. På toppen vil man fortsatt ha nettleie samt moms, så prisen som forbruker må betale, nærmer seg raskt en krone når strømprisen på børs er 50 øre eller høyere. Det er klart at det da er store grunner til å begrense strømforbruket siden man rett og slett da sparer mye i kostnader. Penger spart er penger tjent.

Kun ved en makspris på null er Lunds utsagn faktisk korrekt. Når det er sagt, vil en svært lav makspris på eksempelvis 15 øre medføre betydelig mindre initiativ til å spare på strømmen enn en makspris på eksempelvis 50 øre.

Lund burde ha sørget for virkelig solide utredninger rundt maksprisløsninger fremfor å komme med helt feilaktige påstander.

Espen Gaarder Haug, professor, Handelshøyskolen NMBU