Dette betyr det for meg når du sier ifra om rasisme

Skaden kan være lettere å helbrede når noen tar et tydelig standpunkt og står ved din side, skriver Marita Holmeset-Varpe (t.v.) og Atia Ijaz.

Ved å si ifra gjør du hverdagen tryggere for en stor andel av den norske befolkningen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

For de av oss som opplever rasisme, er det nødvendigvis ikke selve hendelsen som opprører mest, men at man altfor ofte blir stående alene.

Å bli utsatt for rasisme kan påvirke din mentale helse og dermed hvordan du presterer på jobb, på skole og i relasjoner med andre. Rasisme svekker følelsen av trygghet i ulike situasjoner.

Det handler ikke alltid om frykt for fysisk konfrontasjon, men heller opplevelsen av at det skrapes på allerede tynnslitte forsvarsverk. Noen av oss blir så vant til den «dagligdagse» rasismen at vi blir nummen for den og velger våre kamper med omhu.

Rasisme kan hindre identitetsbygging blant unge mennesker. Det er ikke uvanlig å høre fra velmenende representanter i majoritetsbefolkningen at «du er jo ikke som dem». Dermed blir man veldig opptatt av å «passere som hvit». Enda mer energi krever det når man i voksen alder prøver å finne en balanse i sin flerkulturelle identitet.

Hvorfor skal vi måtte tie og tåle det?

Om du nå sitter og tenker at «hvorfor skal jeg si ifra», for «såpass må du tåle», så stiller du et brutalt og urealistisk krav til en person som i en gitt situasjon føler seg utrygg og er redd.

Om jeg til stadighet glemte å låse døren min hjemme, eller om jeg foretrakk vann foran brus, så kunne jeg fint tålt at andre tullet med det.

Men gjentagende kommentarer om at du har smalere øyne enn majoriteten i Norge, selv om det kanskje er fakta, skal du ikke måtte tåle. Grunnen er at du gjerne gjennom hele oppveksten er blitt utsatt for rasisme. Du er blitt behandlet annerledes og fått føle gjennom andres handlinger, ord og holdninger at du ikke passer inn.

Hvorfor skal vi måtte tie og tåle det?

Har du opplevd et væpnet ran, så er det ingen som sier til deg om du på nytt har et våpen rettet mot deg, at «såpass må du tåle». Selv om situasjonene er ulike, så kan kropper og nervesystemer reagere likt.

Og, når faktoren som er grunnen til at kroppen din føler seg truet, er en del av den du er, for eksempel hudfargen din, kan en trussel oppleves som forsterket. For hudfargen din følger deg om du vil eller ei. Dette tærer på kroppen over tid og skaper stress.

Mye verdi når noen sier ifra

Forfatter Sumaya Jirde Ali beskrev i sitt Facebook-innlegg hvor mye det betydde for henne at en person stilte opp for henne.

Det har utrolig mye verdi når noen sier ifra. Å si ifra kan være alt fra å gripe inn, stoppe personen og gi beskjed om at «dette var ikke greit», til å gå bort til den som blir utsatt for noe, og spørre om man sammen skal bevege seg vekk fra situasjonen.

Skaden er allerede gjort, men den kan være lettere å helbrede når noen tar et tydelig standpunkt og står ved din side.

Ved å si ifra gjør du handlingsrommet mindre med tanke på hva som er greit å utsette andre for.

Ved å si ifra gjør du hverdagen tryggere for en stor andel av den norske befolkningen.