Vi trenger et kraftløft – nå!

Vi må omstille energisystemet vårt og produsere store mengder ny fornybar kraft, skriver Ole Erik Almlid.

Vi har ett år på oss på å få på bordet en storstilt utbygging av ny kraft som tar oss nærmere klimamålene og sikrer konkurransedyktige strømpriser.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det brenner et blått lys for det grønne skiftet.

Innen 2030 skal Norge halvere utslippene av klimagasser. For å klare det må vi gjennom en enorm omstilling. Ikke minst må vi omstille energisystemet vårt og produsere store mengder ny fornybar kraft: vindkraft på land og til havs, solenergi og vannkraft. Og vi må bruke energien langt mer effektivt.

Uten en storstilt økning i produksjonen av fornybar kraft når vi ikke målene. Norge vil også gå glipp av nye grønne industrisatsinger og arbeidsplasser. Dessuten: Vi risikerer at høye kraftpriser blir den nye normalen.

Tallene har vært kjent en stund: Vi trenger 55 TWh i ny produksjon og energieffektivisering for å nå utslippsmålet på 55 prosent i 2030. Det tilsvarer en tredjedel av dagens energiproduksjon i Norge.

NHO har bedt Thema Consulting kartlegge hva som faktisk skal til. Deres rapport deres er klinkende klar: Med dagens tempo kommer vi ikke halvveis til 55.

  • Bare 1 TWh er under bygging i dag.
  • I et sannsynlig scenario kan vi oppnå 22 TWh i 2030 med dagens planer og rammebetingelser, hvor halvparten er energieffektivisering
  • Vi mangler altså minst 33 TWh ny kraft for å nå målet.

Den gode nyheten: Det er fortsatt mulig. I Thema Consultings scenario for hva som er mulig, men ikke sannsynlig, kan vi realisere ytterligere 26 TWh innen 2030. Dette vil kreve nye offensive grep og raskere prosesser. Vi trenger flere nye kraftprosjekter enn det som foreligger i dag, og behandlingstiden for konsesjonssøknader må halveres.

Den virkelig dårlige nyheten: Vi har bare ett år på oss. Prosjekter som ikke er på bordet i 2023, kommer ikke på plass i tide for å nå målene i 2030.

Et felles kraftløft

Vi trenger altså å bygge ut mye mer fornybar kraft, vi må ta ut potensialet for energieffektivisering, og vi trenger utbygging og forsterking av kraftnettet for å kunne levere tilnærmet dobbelt så mye effekt i 2030. Og det må gjøres raskt.

NHO har derfor tatt initiativ til et felles kraftløft med hele trepartssamarbeidet: regjeringen, Stortinget, næringslivet og fagbevegelsen. Vi ønsker oss en konkret tidsplan for kraftutbygging, energieffektivisering og konsesjonsbehandling som år for år frem til 2030 viser hvordan:

  • vi umiddelbart kan bygge ut alle prosjekter som allerede har fått konsesjon,
  • vi raskt kan få flere prosjekter på bordet for vind på land, til havs, solenergi og vannkraft og samtidig halverer behandlingstiden for dem,
  • vi kan ta konkrete grep for å sette fart på ENØK,
  • vi kan få til et skatteregime som fremmer nye kraftprosjekter,
  • og hvordan vi kan sikre større overføringskapasitet.

For å lykkes må vi ha et klart felles mål og bilde av hva som trengs for å nå dit – og vi må tørre å ta valg. Noen av valgene vil bli vanskelige, men det blir enda vanskeligere hvis vi unnlater å ta dem. Dette står mellom å tåle prisen av økt kraft- og nettutbygging – eller leve med konsekvensene av mangel på kraft.

Vi er glade for at regjeringen og LO har tatt godt imot vårt forslag om et kraftløft, og velger det første alternativet. Nå har vi en jobb å gjøre.