Debatt

Vi opplever et tillitsbrudd i KrFU | Gripsgård og Sayed

  • Jonas Andersen Sayed
    fylkesleder, Rogaland KrFU
  • Kristine Banggren Gripsgård
    landsmøtedelegat, KrFU
KrFU-landsmøtet ville inn i Erna Solbergs regjering, men nå støtter fem tillitsvalgte en arbeiderpartistyrt regjering. Her taler Solberg på KrFUs landsmøte.

For knappe tre uker siden sa KrFU ja til å gå inn i Solberg-regjeringen. Men hva er et landsmøte egentlig verdt når nestlederne og tre andre utbrytere nå dropper vedtaket?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fem avhoppere, deriblant sentralstyremedlemmer og nestledere, vil stemme mot Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) sitt landsmøtevedtak om å gå inn i Regjeringen Solberg 2. De begrunner det med at «situasjonen er helt ekstraordinær», til tross for at det ikke har skjedd en substansiell endring. KrF-leder Knut Arild Hareides råd sjokkerte visstnok avhopperne dypt. Det kan vi ikke forstå.

Helt siden valgnederlaget har samarbeid vært temaet. Til og med i partilederdebatten i Arendalsuka var Hareide tydelig på at det «naturlig nok» var en reell mulighet å velge et regjeringsalternativ på venstresiden. Et slikt regjeringsalternativ kunne vært foreslått hele det siste året. Hvorfor fremmet ikke avhopperne et slikt forslag tidligere?

Jonas Andersen Sayed og Kristine Banggren Gripsgård i KrFU

Vi usynliggjøres

I Politisk kvarter på NRK 11. oktober ble nestleder i KrFU Edel-Marie Haukland utfordret på hva hun ville syntes dersom KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad opptrådte på samme måte som nestlederne i KrFU. Hva om KrF-landsmøtet 2. november vil ha en arbeiderpartistyrt regjering og Ropstad fortsatte å presse gjennom sitt eget ønske om en Solberg-regjering? Haukland hadde ikke et tydelig svar.

Å boikotte KrFUs landsmøtevedtak er en usynliggjøring av alle oss som la ned tid og krefter før og under landsmøtet på å argumentere for vårt syn.

Hvorfor skulle man ha en prosess som gikk over flere måneder dersom man likevel skulle droppe vedtaket i løpet av to uker?

Vi må stille spørsmålet: Hva er landsmøtevedtaket egentlig verdt?

Gi fra seg plassen?

Det er ingenting som tilsier at nestledere og sentralstyremedlemmer må delta i landsmøtedelegasjonen. Dersom avhopperne mener samvittigheten ikke kan tillate at de stemmer for flertallet i KrFU sitt vedtak, bør de heller frigjøre plass i delegasjonen til andre som kan nettopp det.

Det eneste argumentet nestlederne og andre sentralstyremedlemmer har for å boikotte et tre uker gammelt landsmøtevedtak, er at de har lyst til det. Det skulle landsmøtet ha visst da man like før samarbeidsdebatten enstemmig valgte dem til nestledere og sentralstyremedlemmer.

Les også

Trine Eilertsen: Knut Arild Hareide kastet en håndgranat inn i et uforberedt parti. På slagmarken ligger de i partiet som frykter å bli tildelt merkelappen «uanstendig».

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kristelig Folkeparti (KrF)
  2. Kjell Ingolf Ropstad
  3. Knut Arild Hareide