Debatt

La barnefamiliene selv bestemme fordeling av foreldrepermisjonen - av hensyn til de minste blant oss | Maria Hoff Aanes

 • Maria Hoff Aanes
  Maria Hoff Aanes
  Tidligere statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Maria Hoff Aanes (t.v.) og datteren Hannah Maria møtte statsminister Enra Solberg under grunnsteinnedleggelsen til Skihallen i Lørenskog høsten 2017.

Likestillingspolitiske virkemidler må brukes andre steder enn akkurat i de 50 første ukene av et lite barns liv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Enhver som oppmerksomt følger et lite barn, kjenner hvordan det enkelte barn er, hva som stresser det, hva som gleder det, hva som ansporer nysgjerrighet, hva som roer det. At stress påvirker en babys hjerne og mulighet for utvikling, er godt dokumentert. At adskillelse fra primære omsorgspersoner kan være en stor kilde til stress, likeså. Babyens hjerne slutter rett og slett det normale utviklingstempoet når stresshormonene blir for dominerende.

Maria Hoff Aanes, trebarnsmamma og tidligere statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Frp)

Store omveltninger, som skifte av primæromsorgsperson (både hjemme og ved overgang til barnehage), bør derfor kunne tilrettelegges for det enkelte barn. For noen barn kan det å ha far som primæromsorgsperson omtrent helt fra fødsel være det optimale. Eller det å bytte primæromsorgsperson rundt 6–7 måneder, gå helt fint. Eller det å starte i barnehage som 9–10 måneder gammel, gå greit. Men at det går fint for noen, betyr jo ikke at det gjelder alle!

 • Les også Guri Melby: Et forsvar for tredelt foreldrepermisjon

Trygge barn er bra for fremtiden

Å ha tiltro til at familiene velger det som er best for sitt barn, er en viktig verdi i et samfunn og en del av foreldreansvaret. Jeg mener også at å legge til rette for at barn kan oppleve størst mulig grad av ro og trygghet i de første få månedene i livet sitt, er en god investering i neste generasjon.

Jeg mener at trygge barn er bra for fremtiden. Derfor må likestillingspolitiske virkemidler kunne brukes andre steder enn akkurat i de 50 første ukene av et lite barns liv. For et kanskje 40 år langt karriereliv betyr noen uker til eller fra ikke den store forskjellen, men for de små, som er så små når de er små, betyr noen uker til eller fra et hav av forskjell.

Les også

Aftenposten mener: Norsk foreldrepermisjon er svært raus. Den bør også brukes til å fremme likestilling.

Barna er vår fremtid. Men barna selv lever først og fremst i nåtid og i samvær med sine nærmeste.

La barna og barnefamiliene få bestemme hva som er best gjennom å fortsette en raus og lang foreldrepermisjon. Men la det være opp til dem som kjenner barna å bestemme hvordan denne skal fordeles, for å sikre en trygg tilknytning og utvikling for de aller minste.

Det er så viktig for alt som skal skje senere i livet og vil påvirke det voksende menneskets evne til å ta til seg kunnskap, gjøre erfaringer, etablere relasjoner og bli et harmonisk menneske.

Fullamming og fast føde

Amming er blitt en stor del av permisjonsdebatten, og tilhengerne av en rigid to/tredeling drar ofte frem statistikk som viser at ganske få fullammer etter seks måneder. Begrepet fullamming er en svært streng medisinsk definisjon og tilsier at i det øyeblikket barnet har fått en eneste skje med grøt, fullammer man ikke lenger. Tiden fra ikke lenger å fullamme, pr. definisjon, til at noe annet enn melk er hovedernæringskilde, er for de fleste likevel ganske lang.

Noen barn spiser gladelig noen måltider om dagen ved seksmåneders alder, men, vel så viktig – noen gjør det ikke. Og det vil fortsatt ta flere måneder før deres hovedkilde til ernæring er noe annet enn melk. Det blir vanskelig å ta individuelle hensyn til barns utvikling og behov hvis man sier (eller tror) at alle barn skal kunne spise fast føde fra rundt syv måneders alder.

Familiers valgfrihet og evne til å velge

At det nå er lagt opp til foreldrepermisjon etter en «one size fits all»-modell for alle babyer og deres familier, strider med alt jeg mener både om familiers valgfrihet og evne til å velge de løsningene som er best for seg og sine. Og det strider ikke minst mot det jeg har lært både av egen erfaring og i tiden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om barns utvikling.

La permisjonstiden være en tid for de minste blant oss, for å gi ferske familier en trygg og rolig start. Jeg er helt sikker på at det er en god investering – for barna, for familiene og for samfunnet.

 • Les også:

Les også

 1. Regjeringen burde skrote hele fedrekvoten | Emma Erlandsen

 2. Amming gir bedre helse for barn og mor | Anne Bærug

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. Barn
 3. Familie
 4. Oppvekst
 5. Amming