Debatt

Oslo bør kreve full utredning av Ullevål | Trude Myklebust og Cathrine Hambro

 • Trude Myklebust
  Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Cathrine Hambro
  Advokat, Wahl-Larsen advokatfirma

Fra en markering mot sykehusprosjektet på Gaustad i Oslo tirsdag 12. februar i regi av blant andre LO Oslo og en rekke helsearbeiderforbund. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Sykehusprosjektet på Gaustad innebærer en risiko for at det ikke kan gjennomføres som planlagt fordi det strider mot lover og regler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det har lenge vært sterke innvendinger fra medisinsk hold mot nedleggelse av Ullevål sykehus. Med Helse Sør-Østs (HSØs) enorme utbyggingsplaner på Gaustad dukket det også opp juridiske spørsmål. Prosjektet innebærer en stor reguleringsrisiko. Med andre ord: Risiko for at det ikke kan gjennomføres som planlagt fordi det strider mot lover og regler.

Foto: Bjørge, Stein / June Westerfeldt

Les også

Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo


Høye hus og høy reguleringsrisiko

Plan- og bygningsetaten påpekte i fjor høst svært høy reguleringsrisiko på flere punkter for HSØs foretrukne høyhus-alternativ: Byggeområdet er for lite, høyden bryter med høyhusstrategien, bevaringshensyn, landskap og blågrønn struktur, byrom og bymessig sammenheng.

På grunn av problemene med HSØs plan finnes det i dag ytterligere tre planalternativer. Ett er lavere, men vil utfordre viktige verneverdier på fredede Gaustad sykehus. De to siste er alternativer foretrukket av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Disse passer dårlig med HSØs ønsker.

Felles for alle alternativene er kjøreadkomst kun via trafikkerte Ring 3. Ullevål, med dagens akuttmottak, har til sammenligning flere adkomstveier.

Les også

Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo universitetssykehus ha nye bygg. | Lofthus og Gjedrem

Fare for prosjektstopp

Reguleringsrisikoen kan medføre både forsinkelser, kostnadsoverskridelser og at prosjektet stopper opp.

Forhold ved tomten (trang, bratt og nær viktige frilufts- og verneverdier) tilsier at planarbeidet trekker ut. Siden Gaustad og Aker er del av samme prosjekt, berører forsinkelse på Gaustad også Aker.

Rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers har påpekt at prosjektene må endres mye dersom man ikke får bygge så høyt som forutsatt, og at dette trolig vil ha betydelig kostnadskonsekvens.

Trude Myklebust

Cathrine Hambro

Virker uforsvarlig

For HSØs foretrukne høyhus-alternativ er reguleringsrisikoen så høy at det virker uforsvarlig å basere planleggingen på at det kan gjennomføres.

HSØ erkjenner at reguleringsrisikoen er høyere enn ønskelig, men fremhever at involverte parter må vise kompromissvilje for å få til den «totalt sett beste samfunnsmessige løsningen». Den langvarige motstanden fra helsepersonell mot Gaustadprosjektet, i kombinasjon med innvendingene i planprosessen, viser imidlertid vektige samfunnsmessige hensyn mot prosjektet.

Den beste løsningen

Ekspert på kvalitetssikring av offentlige byggeprosjekter, Eilif Holte, har kritisert HSØs prosess og påpekt at det alltid skal utredes to fullverdige alternativer i denne typen utbyggingssaker.

HSØ skal «belyse» Ullevål, men sier at dette ikke er en full utredning. Vi minner om at den beste samfunnsmessige løsningen har størst mulighet for å oppnås hvis man følger prosessreglene. Det er nettopp poenget med slike regler.

Les også

Helse Sør-Øst vurderer å kutte høyden på nye Gaustad sykehus. Diskuterer ny løsning med Riksantikvaren.

Oslo bør kreve at det gjennomføres en full utredning av Ullevål. Verdien for Oslos sykehusbrukere, ansatte og pårørende av å få et moderne sykehus i egnede omgivelser på Ullevål-tomten og verdien av å bevare verne- og friluftsverdiene på Gaustad, er ikke nødvendigvis sammenfallende med HSØs (og dermed statens) interesse av å realisere tomten på Ullevål og innkassere engangsgevinsten.

Hva som er den totalt sett beste samfunnsmessige løsningen kan ikke vurderes uten en reell sammenligning mellom flere alternativer som er like godt utredet.

 1. Les også

  Det er uakseptabelt å argumentere med at Ullevål-pasienter ikke bør få bedre behandling enn andre | Olav Røise

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Oslopolitikken
 3. Byutvikling
 4. Debatt

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Ullevål-alternativet må utredes som likeverdig alternativ til Gaustad/Aker

 2. DEBATT
  Publisert:

  Fortsatt gult lys for storsykehuset på Gaustad

 3. DEBATT
  Publisert:

  «Sykehusprosjektet i Oslo bør ikke få lånegaranti»

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 18. mars

 5. DEBATT
  Publisert:

  Er den nye direktøren for Oslo universitetssykehus en reddende engel?

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Å legge ned Ullevål er trolig den minst dårlige, mulige løsningen»