Kort sagt, søndag 23. september

Operasjon Dagsverks Palestina-prosjekt og bruken av fornavn. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Operasjon Dagsverk og Palestina

Operasjon Dagsverk er «Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom». At skoleungdommer yter en dags arbeid for å bedre livet for ungdommer som er dårligere stilt, er bare å bifalle. Årets aksjon skal støtte ungdommer i Palestina.

På aksjonens nettside fremstår formålene umiddelbart gode, spesielt det å fremme demokratiske mål og likestilling mellom kjønnene, og å bekjempe korrupsjon. Dersom en klikker seg videre for mer informasjon, og i særdeleshet leser den 11 sider lange opprinnelige søknaden utformet av KFUK-KFUM, endrer bildet seg, og det kommer i tekst og bilder klart frem at dette ikke er kun en humanitær, men i høyeste grad, en svært politisert aksjon. Den politiske siden av «utdanningsprogrammet» styrkes ytterligere ved «opplysningsfilmen» som er produsert til skolene for visning i forkant av aksjonsdagen 1. november.
Man finner angrep på «okkupasjonsmakten» hele veien. Det fremgår i ord og bilder at Israel er den eneste forklaring på trengslene som ungdommen møter. Dette på tross av et økende antall internasjonale stemmer, også fra de arabiske landene, som påpeker at de palestinske myndighetene gjennom en årrekke har forsømt mulighetene for å bedre forholdene for innbyggerne.

I bakgrunnsmaterialet kan man jo også tilføye den ferske FN-fordømmelsen av Hamas' bruk av barn og ungdommer som menneskelige skjold i sin «ikkevoldelige» kamp mot «okkupanten».

At søkeren, KFUK-KFUM, støtter den internasjonale BDS-bevegelsen mht. en total boikott av Israel, gjør ikke opplegget mindre politisert. At OD bruker Janna JIHAD fra en voldelig palestinsk klan som stemme for «fred», tyder på at man har gjort dårlig forarbeid, da hun representerer krefter som vil ha staten Israel fjernet.

En av lederne i OD har allerede trukket seg fra sitt verv fordi han i et planleggingsseminar opplevde at foredragene hadde «en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme».
I tillegg til å fremme antisemittisme i Norge, er vi redd at en slik politisering kan svekke Operasjon Dagsverks omdømme i fremtiden.

Inger-Lise R. Grusd, Bærum og Rolf Kirschner, Oslo


Kjenner vi Gunhild?

Da jeg gikk på gymnaset og gjorde kardinalfeilen med å titulere Finlands nasjonalforfatter Aleksis Kivi med bare fornavn i stilen min, skrev min finsklærer i margen: «Kjente du Kivi personlig?» Det gjorde jeg naturligvis ikke. Jeg var riktignok født på bursdagen hans, 10.10., men han døde mer enn 100 år før jeg ble født.
I dag måtte jeg spørre en mer erfaren norsklektor på jobben min om alle i Norge kjente alle personlig. Kanskje sosialdemokratiet hadde nådd sitt absolutte høydepunkt og alle var endelig blitt helt like og på fornavn med alle, selv i Aftenposten. Jeg stusset nemlig da man i den ellers eminente anmeldelsen av Gunhild Stordalens nye bok henviste til Stordalen med bare «Gunhild» (Aftenposten 18. september).

Norsklektoren på jobben min forsikret meg om at regelen var den samme i Norge: Man henviser til folk med kun etternavn eller fullt navn. Vi lesere kjenner jo ikke Gunhild.

Sanna Sarromaa, lektor, Lillehammer

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.