Audun Lysbakken sprer feilinformasjon om Aleris | Erik Sandøy

På halvannet år har vi ansatt 250–300 personer innen psykisk omsorg. SV-leder Audun Lysbakken tar feil om Aleris, skriver Erik Sandøy.

Vi har ikke byttet ut faste ansettelser med enkeltmannsforetak. Det er motsatt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 11. september påstår SV-leder Audun Lysbakken feilaktig at «Aleris Ungplan & BOI har byttet ut vanlig faste ansatte med personer som må drive sitt eget enkeltmannsforetak». Aleris Ungplan & BOI har gjort det motsatte.

Innenfor denne delen av psykisk omsorg har bruk av selvstendig næringsdrivende konsulenter vært den vanlige modellen før Aleris Ungplan & BOI ble en del av bransjen.

Erik Sandøy er administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge.

Vi ønsker faste ansettelser

Vår holdning har hele tiden vært at vi ønsker faste ansettelser. Diskusjon om fast ansettelse har derfor vært et eget punkt i de selvstendig næringsdrivende konsulentenes standardkontrakt ved førstegangssignering innen psykisk omsorg og i årlige oppfølgingssamtaler i flere år.

Hovedgrunnen til at mange jobber og har jobbet som selvstendig næringsdrivende konsulenter innenfor psykisk omsorg, er at de selv ønsker det på grunn av fleksibiliteten det gir. Mange har også deltidsstillinger i det offentlige.

Sett deg inn i saken

Det siste halvannet året har vi redusert antallet konsulenter fra 650 til 350. Vi har intervjuet alle våre konsulenter innen psykisk omsorg og gitt tilbud om fast stilling til dem som er kvalifiserte og ønsket det.

I den anledning har vi fått nyansettelser, og mange av konsulentene har også takket ja til fast arbeid. Noen har også takket nei. Vi har ansatt 250–300 personer hos oss innen psykisk omsorg.

Det må være mulig å forvente at Audun Lysbakken setter seg bedre inn i fakta i saken, gjerne gjennom kontakt med oss, før han sprer feilinformasjon om arbeidsplassen til vel 3500 medarbeidere.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter