Debatt

Vi må skatte smartere, ikke mer

  • Marte Gerhardsen
  • Hannah Gitmark

Når vi betaler skatt, sikrer vi at samfunnet vårt fungerer, at vi får velferdstjenester vi har behov for, og at vi investerer i fremtiden, skriver Marte Gerhardsen. Foto: Kallestad, Gorm

Arveavgiften bør gjeninnføres, formuesskatten beholdes og eiendomsskatt innføres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norges skattefremtid avgjøres på Stortinget i dagene og ukene som kommer.

Får de blåblå gjennomslag, går denne avgjørende politikken helt feil vei.

Det er stor oppslutning om dagens skattesystem. Vår spørreundersøkelse gjennom analyseinstituttet YouGov viser at 54 prosent synes dagens skattenivå er passe. Hele 10 prosent synes vi burde skatte mer.

Det er også er et stort flertall som mener at omfordeling er viktig. 82 prosent svarte at det var viktig eller svært viktig å bekjempe økende ulikhet.

Ulikhetene øker

Siden de overtok regjeringsmakten i 2013 har imidlertid Høyre/Frp-regjeringen ført en politikk som fører oss vekk fra prinsippet om at de som har mest, bidrar mest.

Marte Gerhardsen.

Hannah Gitmark. Foto: �sa Maria Mikkelsen

De har avviklet arveavgiften og redusert formuesskatten. Samtidig øker den økonomiske ulikheten i Norge, som den gjør i andre land. Formuesskatten er den viktigste omfordelende skatten vi har. Den sørger for at de aller rikeste i samfunnet bidrar til fellesskapet.

Det betyr ikke at den er fri for potensielle utfordringer. Men problemene ved den er ofte verre i teorien enn i praksis.

Eksemplene på uheldige utslag har vært vanskelige å finne. Ingen dokumentasjon er fremskaffet på at formuesskatten har vesentlig effekt på investeringene i bedriftene, eller at kutt vil føre til flere arbeidsplasser.

Selv Finansdepartementet mener Regjeringen tar for hardt i når den lover dette, og bare tre av landets 20 beste økonomer støtter Regjeringens kutt.

Formuesskatten kan likevel forbedres, ved for eksempel å heve bunnfradraget og/eller innføre fritak fra formuesskatt på arbeidende kapital.

Arveavgift vil omfordele

Vi mener arveavgiften bør gjeninnføres.

Forskning viser at arv vil få en enda større betydning for inntektsfordelingen i fremtiden.

En videreført arveavgift vil derfor få en enda viktigere omfordelende effekt i fremtiden. Selvsagt kan også skatt på arv i noen tilfeller ha uheldige konsekvenser. Løsningen bør være å rette opp i innretningen, ikke å fjerne skatten.

Det holder imidlertid ikke å bevare dagens ordninger. Selv med en til nå omfordelende politikk, har forskjellene i Norge økt.

Økt skatt på fysisk eiendom er en naturlig del av et fremtidig skattesystem. Eiendom skattlegges i dag gjennom formuesskatten og den kommunale eiendomsskatten. Den samlede skatten på personlig eiendom, som blant annet omfatter bolig, næringseiendom, formue og arv, er imidlertid langt lavere i Norge enn i andre OECD-land.

Agendas beregninger viser at de potensielle skatteinntektene ved å øke skatt på eiendom i Norge til OECD-nivå, er 37 milliarder kroner. Det bør kompenseres i andre deler av skattesystemet, slik at skattenivået ikke øker.

Hett boligmarked

Så langt er forsøk på å regulere boligmarkedet gjennom økt skatt blir avvist fordi det er upopulært. Derfor er det å eie bolig i Norge i dag er en svært fordelaktig investering. Staten subsidierer i 2014 norske boligeiere med over 50 milliarder kroner.

Bolig er et gunstig investeringsobjekt og bidrar til et hett boligmarked, som hindrer unge og de med færrest ressurser å kjøpe egen bolig.

Penger som kunne blitt brukt på produktive investeringer, syltes ned i eiendom.

Å innføre økt skatt på eiendom kan ha positiv effekt på alle disse områdene: Omfordeling, nedkjøling av boligmarkedet og kapital til viktige investeringer.

I tillegg er boligskatt en type skatt det er vanskelig å unndra eller planlegge seg bort fra. Eiendom er et skatteobjekt som ikke kan plasseres på Cayman Islands.

Hovedargumentet mot boligskatt er at det er upopulært blant velgerne. Men i vår spørreundersøkelse svarer faktisk 21 prosent at boligskatt bør innføres hvis den erstatter andre skatter. 10 prosent mener den bør innføres uansett.

For å innføre eiendomsskatt blir det altså avgjørende å vise hvordan en slik skatt kan være mer treffsikker og erstatte andre skatter.

Skatt er vår felles investering

I praksis er det svakheter ved alle skatter. Ofte er valg av skattegrunnlag et valg av det minst skadelige blant flere. Derfor er det viktig å minne om hvorfor vi betaler skatt.

Skatt er våre felles investeringer. Når vi betaler skatt, sikrer vi at samfunnet vårt fungerer, at vi får velferdstjenester vi har behov for, og at vi investerer i fremtiden.

Vi kan i dag være glade for at våre foreldre og besteforeldre sammen investerte i jernbaner, flyplasser, sykehus, bredbånd, en rettsstat og et forsvar.

Dette er ting vi ikke kan kjøpe hver for oss. Skal vi få det til, må alle bidra.

Les også:

Marianne Marthinsen:

Les også

«Å fjerne formuesskatten er omvendt Robin Hood-politikk»

Mathias Mikkelsen:

Les også

Derfor kunne Facebook aldri blitt startet opp i Norge

Trine Eilertsen:

Les også

  1. Høyre/Frp-regjeringen gjør det lett for seg selv

Les mer om

  1. Debatt
  2. Eiendomsskatt
  3. Formuesskatt
  4. Skatter og avgifter