Debatt

Dødsleirene var ikke polske | Mira Wszelaka

  • Mira Wszelaka
    Leder av Polish League Against Defamation
Dødsleiren Auschwitz lå i Polen, men var bygget og administrert av Nazi-Tyskland, skriver debattanten.

Mange hundre tusen polakker hjalp jøder å overleve krigen og holocaust med risiko for eget liv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Finnes det noe grunnlag for Eirik Eiglads krav om at polakkene skal påta seg ansvaret for en dødsleir og hans anklager om polsk antisemittisme i artikkelen han publiserte her 10. april 2018?

Dødsleirene, der flere millioner mennesker ble myrdet, var ikke polske. De var tyske leire i et Polen som var okkupert av Nazi-Tyskland. Dødsleirene i Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Kulmhof og Majdanek, samt konsentrasjonsleirene i det okkuperte Polen, ble bygd og administrert av tyskerne.

  • Polens største journalistforening: Ber utenlandske kolleger unngå å bruke uttrykket «polske dødsleire»

Dødsstraff for å hjelpe jøder

Polen samarbeidet aldri med Nazi-Tyskland. I motsetning til i andre land som var okkupert av tyskerne, fantes det ingen frivillige politiske eller militære institusjoner som samarbeidet med Hitler. I det okkuperte Polen ble Den polske undergrunnsstaten opprettet. Det var den største motstandsbevegelsen i Europa, med omfattende hemmelig politisk og militær struktur, som kjempet mot den nazistiske okkupasjonsmakten.

I det okkuperte Europa var Polen et av få land der det å hjelpe jøder kunne straffes med døden.

Mange hundre tusen polakker hjalp jøder å overleve krigen og holocaust med risiko for eget liv. Både enkeltpersoner, hele familier og landsbyer, den polske undergrunnsbevegelsen og spesialorganisasjoner (f.eks. Żegota) hjalp jødene.

Les også

Polakker i utlandet bes om å si fra til myndighetene om «anti-polske» utsagn fra andre polakker

Polen har aldri vært antisemittisk

Polakker utgjør den største gruppen blant De rettferdige blant nasjonene, dvs. borgere fra diverse land som reddet jøder under holocaust. Denne æresmedaljen, som deles ut av det israelske Yad Vashem-instituttet, ble tildelt til over 6700 polakker, det vil si 25 prosent av alle som har fått denne æresutnevnelsen.

Polen har aldri vært og er ikke antisemittisk. Før andre verdenskrig bodde det tre millioner jøder i landet – det høyeste antallet i Europa. Her fant de trygghet og gode vilkår. I dag er Polen også et av de tryggeste landene for jøder. Ifølge fjorårets rapport fra Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter, lå antallet tilfeller av antisemittiske ugjerninger i Polen på 101 i 2016. I Tyskland var tallet 1468, Storbritannia 1308, Østerrike 477, Nederland 428, Frankrike 335 og Sverige 277.

Burde ikke Quislings barn tilby et dementi?

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Polen
  2. Tyskland
  3. Auschwitz
  4. Holocaust